Fjernvarme-tema på boligmessen

03. oktober 2016, kl. 13:40

Efter en lun sensommer kom efteråret, så det var højaktuelt at tale om fjernvarme på boligmessen i Idrætscenter Vest

Den var helt gal med fjernvarmen hjemme hos Ulla Bach og Niels Jørgen Glud, som en dag fik et telefonopkald fra Vestforsynings energirådgiver René Dalgaard: 

"Vi kunne se på den fjernaflæste forbrugsmåler, at familiens returtemperatur var alt for høj. Det var, som om det varme vand bare løb lige igennem uden at gøre ret meget nytte," fortæller René Dalgaard.

Han bad om lov til at besøge familien for at hjælpe med at finde ud af, hvad der var galt. Det viste sig hurtigt, at varmeinstallationen var moden til en udskiftning.

Familien valgte at få installeret en komplet ny fjernvarme unit, og det var en meget glad og tilfreds Ulla Bach, som hilste på Vestforsynings medarbejdere på Bolig- og livsstilsmessen i Idrætscenter Vest for at fortælle, hvordan det var gået efter energirådgiverens besøg.

"Det er en helt anden varme, vi har fået i huset nu. Vi har en ret stor stue, og den kunne godt virke kold, når man gik derind om morgenen, men nu er der en jævn og lun varme i hele huset," siger Ulla Bach, som også kunne lune sig ved tanken om, at Vestforsyning giver tilskud til energirenovering, så der var et lille fradrag på regningen fra VVS-firmaet.

Den nye fjernvarme unit har vejrkompensering. Det skal der faktisk være på nye anlæg, fortæller energirådgiveren.

"Det er lovpligtigt, hvis man bygger nyt eller foretager væsentlige ændringer i varmeinstallationen. Det virker ved, at man placerer en udvendig føler på husets nordside, som altid er den koldeste. Og så sørger anlægget selv for at skrue op og ned, afhængig af udetemperaturen," forklarer René Dalgaard.

I teorien skulle den bedre styring betyde, at man kan spare cirka 500 kroner om året på varmeregningen ved at investere i et nyt varmeanlæg, som koster fra 15-20.000 kroner inklusiv installation. Men den største gevinst er mere end penge værd.

"Investeringen skal såmænd nok blive tjent hjem før eller siden, men uanset om du moderniserer dit varmeanlæg eller for eksempel skifter vinduer, så vil du allerede fra dag ét opleve en langt bedre komfort. Du bliver ganske enkelt mere glad for dit hus og for at sidde og hygge i stuen," siger René Dalgaard. 

Fra nytår vil der dog blive en større økonomisk gevinst ved at have et velfungerende varmeanlæg. Fra 1. januar 2017 vil Vestforsyning Varme nemlig indføre en ny motivationstarif, der - som navnet antyder - skal motivere til en bedre udnyttelse af fjernvarmen. 

Har man en god udnyttelse af fjernvarmen, vil det varme vands returtemperatur være markant lavere end fremløbstemperaturen. Og så får man en rabat på varmeregningen.  Har man derimod et dårligt trimmet anlæg, hvor det varme vand bare suser gennem huset og løber tilbage til varmeværket med en (for) høj returtemperatur, vil man fra 2017 få et tillæg på varmeregningen. 

Fremløbstemperatur og returtemperatur

Fremløbstemperatur og returtemperatur bliver registreret af de fjernaflæste forbrugsmålere, så man kan allerede nu se tallene i Vestforsynings selvbetjeningsløsninger, både på hjemmesiden og via app'en ved navn "VESTFORSYNING", som kan downloades gratis til smartphone og iPad.

I selvbetjeningsløsningen bliver det automatisk udregnet, om man kan se frem til en rabat eller et pristillæg, når den nye motivationsfaktor træder i kraft. 

Se tallene i app'en eller via selvbetjening. Ved første login skal man bruge sit kundenummer og et målernummer. Begge numre står på regningen fra Vestforsyning. 

Traditionen tro haft en konkurrence med spørgsmål om Vestforsyning -her har i alt 243 gæster deltaget. 

  • Den heldige vinder af 4 x Søndags-brunch m. rundvisning på Nr. Vosborg - er Bjarne fra Holstebro. 

Vi har også haft en børne-konkurrence, hvor der skulle gættes, hvor mange felter der er på en håndbold - her deltog 35 børn lørdag og 36 børn søndag. 

  • Den heldige vinder af 4 x TTH-billeter (lørdag) er Cecilie på 6 år fra Holstebro.
  • Den heldige vinder af 4 x Biograf-billeter (søndag) - er Simon på 5 år fra Struer. 

Vores fotograf Jens Bach har været på messen for at tage billeder se galleriet her: