Everfuel vil bygge knudepunkt for grønt brændstof i Holstebro

24. august 2022, kl. 09:50

Holstebro, Danmark, 24. august 2022 – Everfuel vil sammen med en række partnere etablere et Power-to-X (PtX) anlæg og brintknudepunkt i Holstebro, der skal levere grøn brint til en mere bæredygtig industri- og transportsektor, og bidrage til det næste skridt i den grønne energiomstilling i den nordvestlige del af Danmark. 

Everfuel arbejder sammen med Holstebro kommune og en række partnere mod et mere bæredygtigt Holstebro, ved at bygge videre på de styrkepositioner området allerede har indenfor vedvarende energi og kobling mellem industri og landbrug. I projektet ”PtX Holstebro” afprøves en række muligheder for at udnytte emissionsfri brint produceret gennem elektrolyse sammen med lokale industrivirksomheder, landbrug, forsyningsselskaber og kommune.

”Det har aldrig været vigtigere med uafhængig energiforsyning end det er i dag. Potentialet for udvikling af PtX i Holstebro er enormt, og dette projekt viser hvor mange steder et brintanlæg kan bidrage til lokalsamfundet gennem den fleksibilitet brinten tilbyder til både industri og transport. Holstebro er virkelig en foregangskommune for fremtidens grønne kommuner. Vi ser et stort potentiale i denne tilgang til at etablere knudepunkter, som vi også har anvendt i Fredericia og Kristiansand, da det viser hvor mange industrier der kan have gavn af et PtX-anlæg for at sikre uafhængigt og grønt brændstof,” siger Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel.

Udvikling i faser

Projektet vil bestå af tre faser, som samlet vil bidrage betydeligt til at nedbringe kommunens CO2-udslip, da det nye knudepunkt vil spille sammen med en række af kommunens eksisterende virksomheder og aktiviteter. 

Den første fase vil være i drift allerede i 2023, og fungere som en testfase. I denne fase, vil udvalgte partnere udvikle muligheden for at anvende brint i gasbrændere i industrien, teste produktion af e-metan i forsøgsskala på lokale biogasanlæg, samt testning af brint i rørledningerne til naturgas. 

Jorden til den anden fase er reserveret, og byggeriet skal påbegyndes i 2025. I denne fase vil Everfuel bygge et anlæg med 100 MW elektrolysekapacitet, en brintterminal, et distributionscenter og en brinttankstation til både tung transport og personbiler. Den grønne brint produceret i denne fase skal bidrage til udfasningen af fossile brændstoffer, da brinten kan erstatte naturgas i udvalgte industriprocesser. Overskydende varme fra produktionsanlægget planlægges anvendt til fjernvarmen af MEC (Maabjerg Energi Center), som er ejet af Vestforsyning og Struer Energi. 

”Det må siges at være en win-win situation. Den overskydende varme fra PtX-anlægget giver et grønt input til fjernvarmen, og PtX-processen bliver samtidig mere effektiv. Det er muligvis én af vejene til at Europa kan løsrive sig fra den russiske gas. Partnerskaberne på tværs af industrier i dette projekt er afgørende for at opnå succes med den grønne omstilling på både lokalt og nationalt niveau. Det glæder vi os meget til at bidrage til,” siger Pernille Bloch, formand i MEC. 

Forrest i den grønne omstilling

”Det er et meget betydningsfuldt projekt og et strategisk vigtigt bidrag til omstillingen af vores energisystemer, som viser hvor langt vi kan nå når virksomheder, forsyningsselskaber og myndighederne samarbejder. Som kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer for den grønne omstilling gennem lokal infrastruktur, og ved at udvide kapaciteten inden for vedvarende energi. For at fortsat kunne tiltrække virksomheder og borgere til Holstebro kommune, skal vi være grønne, og det er netop hvad vi beviser med projektet her,” siger H.C. Østerby, borgmester i Holstebro kommune.

Arla medvirker i projektet som aftager af den grønne brint, og afsøger hvorvidt virksomheden i Holstebro skal erstatte dele af naturgassen med brint i deres processer, hvilket vil give en betydelig CO2-reduktion til produktionen. 

”Emissionsfri brint er en hovedbrik i understøttelsen af den grønne omstilling, og vi ser frem til at samarbejde med Everfuel om mulighederne for at udnytte brinten som vedvarende energikilde i vores produktion. Vi har klare ambitioner inden for bæredygtighed, og har et mål om at reducere vores CO2-udledninger med 63% inden 2030. De indsigter vi får i partnerskabet med Everfuel vil desuden hjælpe os til at identificere nye bæredygtige løsninger for Arla,” siger David Boulanger, Executive Vice President & CSCO hos Arla Foods. 

Opførelsen af projektets anden fase afhænger blandt andet af opførelsen af vedvarende energikilder tæt på PtX-anlægget samt en stabil forbindelse til elnettet der kan sikre vedvarende energi til brintproduktionen.

For yderligere information, kontakt venligst:

H.C. Østerby, Mayor of Holstebro Municipality, +45 21440150

Lea Vindvad Hansen, Investor Relations & Communications Manager, Everfuel, +45 61830205

 

Om Everfuel | www.everfuel.com

Everfuel gør grøn brint til nul-emissionsmobilitet kommercielt tilgængelig i hele Europa og tilbyder konkurrencedygtige, altomfattende brintforsynings- og brændstofløsninger. Virksomheden ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med bil-OEM’er for at forbinde hele brintværdikæden og problemfrit levere brintbrændstof til virksomhedskunder under langsigtede kontrakter. Grøn brint er et 100 % rent brændstof fremstillet af vedvarende energi og nøglen til elektrificering af transportsektoren i Europa og en bæredygtig fremtid. Everfuel er en ung, ambitiøs virksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark, og med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien og en plan om at vokse på tværs af Europa. Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.