EU kan redde vestjysk bioraffinaderi

15. december 2016, kl. 08:57

Maabjerg Energy Centers skrinlagte planer for 2G-bioethanolproduktion i Holstebro skal måske tages op af skuffen igen. Bestyrelsesformand Jørgen Udby vil nu koncentrere sig fuldt ud på realisering af projektet, og sætter sin lid til et nyt EU-direktivforslag, som vil mangedoble iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer

Fra sommeren 2017 vil adm. direktør Jørgen Udby fratræde sin stilling som koncerndirektør for Holstebro Kommunes multiforsyningsselskab Vestforsyning og vil som bestyrelsesformand i det vestjyske bioraffinaderi Maabjerg Energy Center lægge alle kræfter i projektet. Det gør han med fornyet håb om, at planerne om at etablere Danmarks første fuldskala-anlæg for 2G-bioethanol, bliver revitaliseret med hjælp fra EU.

"EU-kommissionen har netop fremlagt et direktivforslag - den såkaldte "Vinterpakke" -, som vil give en markant øget efterspørgsel i hele EU på avancerede biobrændstoffer inden for de kommende år. Kravene vil senere blive til lov i Danmark, så der er alle mulige gode grunde til at komme i gang i Måbjerg nu, så vi er klar til fremtiden," siger Jørgen Udby.

EU-direktivforslaget sætter rammerne for store dele af klimaindsatsen i perioden fra 2020 - 2030. Samtidig banes vej for en mere bæredygtig udnyttelse af landbrugsjord og bedre brug af biobrændstoffer.

EU vil gradvist udfase 1. generations biobrændstof, som ofte er produceret af fødevarer, og samtidig gradvist markant forøge kravene til iblanding af avancerede biobrændstoffer, for eksempel 2G-bioethanol baseret på halm, som man planlægger at fremstille i Holstebro. Kravene vil fremadrettet være obligatoriske for brændstofleverandørerne.

"Frem mod 2030 bliver der sat loft over brugen af første generations biobrændstof til det halve af i dag, og samtidig bliver 2G-kravet øget fra 0,5 til hele 3,6 procent i 2030 for transportsektoren - altså en syvdobling ift. de nuværende EU regler, og en firedobling ift. de danske regler som netop er ved at blive vedtaget!. Det er indlysende, at det vil give en markant øget efterspørgsel på 2G-biobrændstof i hele EU," siger Jørgen Udby.

Konsortiet bag Maabjerg Energy Center meddelte i oktober 2016, at man følte sig nødsaget til at skrinlægge planerne om at opføre et 2G-bioethanolanlæg i Danmark. Men med baggrund i det nye direktivforslag, vejrer bestyrelsesformand fornyet og meget frisk morgenluft.

"Vi ramte en mur i forhold til at finde finansiering til projektet, men der er fortsat en stor politisk velvilje og et brændende ønske om at hjælpe Maabjerg Energy Center i gang - ikke mindst så vi kan skabe 1000 varige job. Når vi nu ved, at EU er på vej med endnu skrappere krav til iblanding af 2G-biobrændstoffer, vil det være samfundsøkonomisk snusfornuft at hjælpe os i gang," siger bestyrelsesformanden.

Jørgen Udby fejrede i november 2016 sin 65 års fødselsdag, og skulle egentlig være fratrådt sin stilling som koncerndirektør for Vestforsyning. Men han har indvilget i en kontraktforlængelse indtil sommeren 2017, hvorefter han vil koncentrere sig om jobbet som bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center .

"Jeg har haft direktørstillinger i forsyningsbranchen i 35 år. Maabjerg Energy Center er det bedste og mest gennemarbejdede projekt, jeg har arbejdet med. Jeg er glad for, at jeg får muligheden for at fortsætte med projektet. Vi har viljen, og vi har vist politikerne vejen. Det skal nok lykkes," siger Jørgen Udby.

Kontaktoplysninger for pressen

Bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center Jørgen Udby, tlf. 51 58 73 10

Bestyrelsesformand for Vestforsyning Nils Ulrik Nielsen, tlf. 51 52 20 35

Fakta

Nyt EU-direktiv på vej

EU-kommissionen fremlagde 30. november sit forslag til et nyt direktiv, der skal definere de politiske rammevilkår for bæredygtig energi i perioden frem mod 2030. Når direktivet har været behandlet i Europarådet og Europaparlamentet vil det skulle implementeres i bl.a. dansk lovgivning.

Allerede 2. december begyndte det lovforberedende arbejde i Europarådet, hvor alle 47 EU-medlemslande er repræsenteret.

Læs EU-direktivforslaget her (se bl.a. krav til transport på side 90)

De skærpede krav til anvendelse af biobrændstoffer er detaljeret beskrevet i direktivforslagets bilag 10 ("Annex X"), kan læses her