Etablering af nødforsyningsledning

24. marts 2020, kl. 10:00

Vandforsyningen vil i løbet af 2020 og 2021 etablere en ny vandledning mellem Vinderup vandcenter og Sandagergård vandværk, ved Borbjerg. Vandledningen bliver etableret, så det bliver muligt, at pumpe rent drikkevand direkte fra Vinderup vandcenter til Sandagergård vandværk og omvendt. Dermed kan de to vandværker supplere hinanden i situationer med driftsproblemer. Dermed bliver forsyningssikkerheden øget betragteligt og det er i tråd med vores strategi for fremtidens vandforsyning.

Vandledningen som bliver etableret er 250 millimeter i diameter og den samlede længde bliver omkring 12 km. Vandledningen leveres i bundter a’ 12 meter i længde og skal derefter sammenføjes ved svejsning. Sammenføjningen af vandledningen vil foregå på udvalgte jordstykker, hvor Vestforsynings personale forestår ledningsarbejdet.

TM Entreprenørfirma Aps er valgt, som graveentreprenør på opgaven og vil sørge for selve gravearbejdet herunder skiltning og afspærring m.v.

Arbejdet vil påbegyndes i marts, 2020 og forløbe frem til omkring oktober, 2021.

I denne periode vil hele strækningen blive etableret.

Klik på kortet for at se hele strækningen.

Spørgsmålstegn

Har du spørgsmål?

Er der tvivl til overstående, er du altid velkommen til, at kontakte Vestforsyning.

Henvendelse til:
Vestforsyning Vand
☎ +45 96 12 73 00