Derfor støtter vi borgmestrenes kamp – det her har rigtig store perspektiver

13. juni 2023, kl. 14:14

Både forbrugere og virksomheder vil bogstavelig talt kunne få varmen endnu grønnere, hvis det lykkes at få brintrøret til Idomlund senest i 2028.

Af Christian Hagelskjær & Pernille Bloch, adm. direktør og bestyrelsesformand i Vestforsyning

De tre nordvestjyske borgmestre – Erik Flyvholm fra Lemvig, Mads Jakobsen fra Struer og H.C. Østerby fra Holstebro – danner lige nu fælles front.

Det gør de i kampen for et brintrør, som skal forbinde Vestdanmark med Nordtyskland. Et brintrør, som borgmestrene meget gerne ser starte i Idomlund ved Holstebro fra dag ét, altså senest i 2028.

Set fra stolen i et lokalt multiforsyningsselskab er det en kamp, vi kan bakke 100 procent op om.

Perspektiverne for de lokale virksomheder såvel som for forbrugerne er nemlig til at tage at føle på, når det kommer til det, vi kalder overskudsvarme-potentialet.

Med de nuværende teknologier har du i en brintproduktion et tab på mellem 20 og 25 procent i form af varme i forskellige temperaturer.

Den del af varmen, som ligger i den høje ende rent temperaturmæssigt, kan bruges i fjernvarmesystemet.

Vi kan med andre ord bruge et restprodukt fra brintproduktionen til at erstatte en del af Vestforsynings egen produktion af fjernvarme, som i stort omfang er baseret på afbrænding af affald.

Vores nuværende løsning er for så vidt fin nok.

Vi har 75 procent grøn fjernvarme i Holstebro, men med den nye løsning vil vi kunne få endnu grønnere fjernvarme til både erhverv og forbrugere i byen og området.

 

Tabet er grønt

Der vil i langt hovedparten af tiden blive brugt el fra vedvarende energikilder i brintproduktionen.

Altså grøn strøm fra eksempelvis solceller og vindmøller.

Tabet fra brintproduktionen er dermed også grønt samtidig med, at det vil fortrænge CO2 i og med, at vi ikke skal brænde så meget affald af i vores fjernvarmeproduktion.

Dialogen med potentielt kommende anlægsejere om at anvende overskudsvarmen er i gang, men før de kan etablere sig, skal der være et rør, de kan afsætte brinten igennem til resten af Danmark og Europa.

Hvor meget taler vi så egentlig om her?

Det vil nogle nok spørge om nu, og det er ikke småting, hvis vi bare kigger lidt ud i horisonten.

I flere af de Power-to-X (PtX)-projekter, som skal producere brinten, arbejdes der i faser.

I fase 1, som er de første år, vil vi kunne udnytte al overskudsvarmen til forsyning af Holstebro og Struer.

Når det hedder fase 2 og 3, vil der være mere overskudsvarme, end der kan bruges lokalt.

 

Timingen er perfekt

Hvor godt det end lyder, kan overskudsvarmen ikke udfylde samtlige 8760 timer om året, vi i dag producerer fjernvarme.

Der vil samlet set være overskudsvarme nok. Den er bare ikke spredt nok over året til, at vi kan bruge den hele tiden.

Under alle omstændigheder vil vi og dermed forbrugerne være bedre stillet med en kilde mere, der kan levere varmen, og timingen kunne faktisk ikke være meget bedre.

Vestforsyning har i de kommende år et åbent investeringsvindue, fordi vi har nogle anlæg, som er teknisk udtjente på den anden side af 2030.

Vi har faktisk muligheden for at kunne investere i at udnytte overskudsvarmen, men vi kan ikke vente i al evighed.

Vi har en deadline for at få truffet de rigtige beslutninger, og den kræver, at brintrøret er på plads i Idomlund senest i 2028.

Vestforsyning har en palet af muligheder, men vi vil rigtig gerne gå den her vej og være med til at understøtte den grønne omstilling.