Byggemodning af Engholmgård/Skautrupvej, Tvis

10. marts 2021, kl. 14:30

Vestforsyning etablerer i foråret og sommeren 2021 kloak, vand- og varmeforsyning i forbindelse med byggemodning af Engholmgård/Skautrupvej, Tvis.

Byggemodningen etableres på foranledning af private bygherrer og består af 19 parcelhusgrunde og 2 storparceller med hver 12 rækkehuse, i alt 43 boliger. Derudover skal der i den sydlige del af byggemodningsområdet etableres et regnvandsbassin, der skal modtage regnvand fra byggemodningsområdet samt regnvand fra kommende separering af Tvis by.

Anlægsarbejdet påbegyndes i uge 11 og forventes afsluttet ultimo juni. Der kan i kortere perioder forekomme delvis spærring af Skautrupvej i forbindelse med tilslutning af nye forsyningsledninger til de eksisterende ledninger i Skautrupvej. Der vil forinden blive orienteret om dette.

 

Kontakt

Entreprenør på opgaven er TM Entreprenørfirma ApS, kontaktperson:
Thomas Miltersen tlf. 4010 4028

Henvendelse vedr. projektet kan i øvrigt ske til:

Vestforsyning Spildevand A/S
Anne L. Kruse tlf. 9612 7300

Vestforsyning Vand A/S
Bo. B. Dam tlf. 9612 7300

Vestforsyning Varme A/S
Allan Christensen tlf. 9612 7300

Klik billedet for at se PDF med detaljer.