God nyhed for alle boligejere!

08. februar 2018, kl. 10:00

BoligJobordningen videreføres i år 2018 som en permanent ordning, med samme fradragslofter dog med justering af de opgaver, som der kan opnås fradrag til.

Gældende fradrag pr. person over 18 år:

  • Fradrag på op til kr. 6.000 for serviceydelser i hjemmet
  • Fradrag på op til kr. 12.000 for håndværkerydelser til energirenovering, nedgravning af fiber, installation af tyverialarmer mv.

Ændringerne i de omfattede ydelser har virkning for arbejde, der udføres den 1. januar 2018 og senere. 

Læs pressemeddelelsen fra Skatteministeriet

Se regeringens aftale og listen over ting, der giver fradrag

Hvis du investerer energirigtigt, giver Vestforsyning tilskud! HUSK at du kan søge tilskud til energiforbedringer hos os - klik her for at læse mere.

 

OBS! Du skal huske at ansøge om tilskud INDEN du bestiller materialer og håndværkerydelser ved energirenovering.

Faktaboks: Syv år med BoligJobordningen

  • BoligJobordningen har siden dens indførelse i 2011 haft forskellige udformninger.
  • BoligJobordningen indføres pr. 1. juni 2011 som en forsøgsordning frem til udgangen af 2012 af den daværende VK-regering.
  • SRSF-regeringen viderefører BoligJobordningen for 2013 og 2014 som en del af Vækstplan DK. Herefter udløber ordningen.
  • Da regeringsmagten i juni 2015 skifter, genindfører den nye V-regering BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft, så den er gældende for hele 2015.
  • I efteråret 2015 indgår V-regeringen en bred aftale om at gøre BoligJobordningen mere grøn i 2016 og 2017.
  • Pr. 1. januar 2018 bliver BoligJobordningen permanent i en tilpasset udgave, der giver fradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet.

Kilde: Skatteministeriet