Afslutning af kloakarbejdet på Herredsgade og Holmegade

22. december 2016, kl. 09:14

Umiddelbart efter nytår påbegyndes de sidste arbejder omkring separeringen af hovedgaden i Ulfborg.

Af de større gravearbejder - som har væsentlig indflydelse på trafikafviklingen - mangler kun tilslutningen til Bredgade. Dette betyder, at der skal foretages en opgravning i den østlige side af vejbanen i Herredsgade ud for Bredgade og nogle få meter ind ad Bredgade.

Entreprenørerne vil også være at finde andre steder i langs hovedgaden for at udbedre fejl og mangler ved det allerede udførte arbejde.

Arbejdet med det sidste omkring Herredsgade og Holmegade afhænger af vejret. Men fortsætter det med at være så mildt, vil arbejdet blive udført i starten af januar.

Vi håber på forståelse for dette, da arbejdet er nødvendigt så vi ikke senere skal grave i og omkring Herredsgade og Holmegade.

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.