Afslutning af kloakarbejdet på Herredsgade og Holmegade

22. december 2016, kl. 09:14

Umiddelbart efter nytår påbegyndes de sidste arbejder omkring separeringen af hovedgaden i Ulfborg.

Af de større gravearbejder - som har væsentlig indflydelse på trafikafviklingen - mangler kun tilslutningen til Bredgade. Dette betyder, at der skal foretages en opgravning i den østlige side af vejbanen i Herredsgade ud for Bredgade og nogle få meter ind ad Bredgade.

Entreprenørerne vil også være at finde andre steder i langs hovedgaden for at udbedre fejl og mangler ved det allerede udførte arbejde.

Arbejdet med det sidste omkring Herredsgade og Holmegade afhænger af vejret. Men fortsætter det med at være så mildt, vil arbejdet blive udført i starten af januar.

Vi håber på forståelse for dette, da arbejdet er nødvendigt så vi ikke senere skal grave i og omkring Herredsgade og Holmegade.

Kloakseparering i Ulfborg

13. december 2016
Det planlagte arbejde med krydsning af vejen ud for Bredgade, som skulle foregå i disse dage, bliver udskudt til foråret når vejret tillader det.

Læs mere om udskydelsen

Sidste nyt om kloakseparering i Ulfborg

8. december 2016
Efter dagens byggemøde kommer her en sidste status på kloaksepareringen i Ulfborg.

Læs hele statussen her

Kloaksepareringen af Herredsgade og Holmegade i Ulfborg

29. november 2016
I uge 48 og 49 mandes der kraftigt op og der vil blive gravet mange steder på én gang for at blive færdig.

Se status for arbejdet her

Kloakarbejdet i Ulfborg går fremad

18. august 2016
Til efterårsferien i uge 42 er gravearbejdet godt forbi krydset og hele projektet forventes afsluttet i uge 47, altså i slutningen af november.

Se tidsplan for arbejdet her

Hovedgaden i Ulfborg

12. februar 2016
Udskiftningen af de gamle kloakledninger i Herredsgade og Holmegade i Ulfborg er startet.

Klik her for mere information
  Scroll ned for mere