Få mest muligt ud af din fjernvarme

Det er koldt udenfor, du skruer lidt på radiatortermostaterne, og varmen breder sig i hjemmet. Det simple trick mod kulde er effektivt, men er det egentlig så effektivt, som det kunne være? Et simpelt tjek af temperaturer og ventiler på dit fjernvarmeanlæg kan spare dig for penge på fjernvarmeregningen.

Fjernvarmevandet passerer fra hovedledningen, gennem stikledningen og ind i huset, hvor det flyder videre ud til radiatorerne og gulvvarmen i huset, inden det løber tilbage til genopvarmning på varmeværket. Det er i netop denne proces, der ofte går energi tabt, hvis varmen i vandet ikke bliver udnyttet godt nok. Undgår vi det, er det en gevinst for alle, forklarer Allan Christensen, der er afdelingsleder i varmeafdelingen.

- Det hele handler om, hvor meget vandet bliver afkølet fra det kommer ind i dit hus, til det forlader det igen. Hvis det ikke er afkølet tilstrækkeligt, får du ikke det maksimale ud af energien i det varme vand, og Vestforsyning har på en måde ”fyret for gråspurvene”, fortæller Allan.

Vestforsynings varmeværker bruger store mængder energi på at opvarme den mængde fjernvarmevand, der cirkulerer i fjernvarmerørene, så alle kunder kan holde varmen i de kolde måneder. Hvis alle sørger for, at deres temperaturer er, som de skal være, vil energien blive udnyttet bedre. Det betyder:

  • at en mindre mængde vand skal cirkulere i fjernvarmeledningen,
  • at det kræver mindre energi at opvarme på varmeværket,
  • at strømforbruget til de store pumper formindskes.

- Det handler i sidste ende om at udnytte de penge, vi bruger på fjernvarmen bedst muligt. Vi er fælles om vores fjernvarme og med vores 13.500 varmekunder, vil vi kigge mod en potentiel stor kollektiv gevinst, hvis alle ydede bare en lille indsats, siger Allan.
Hvilke temperaturer, de enkelte anlæg skal indstilles til, er meget individuelt – både fordi det afhænger af husets opbygning, og hvor huset ligger ift. varmeværket.

Er dit forbrug normalt?

Når du har set dit forbrug på selvbetjening, kan du sammenligne med naboens.

Tjek dit forbrug

Sådan får du mest ud af fjernvarmevandet

Varmeveksler, ventiler, returtemperaturer og motivationstarif er ikke hverdagskost for mange, men det er væsentlige faktorer, når du skal tjekke, om dit fjernvarmeanlæg er indstillet korrekt. Her får du en 1-2-3 guide til, hvordan du sikrer, at dit varmeanlæg udnytter fjernvarmevandet bedst muligt.

1. Brug vores app til at tjekke dit varmeforbrug

På selvbetjening og i vores app kan du tjekke din motivationstarif. Motivationstariffen blev indført netop til, som navnet antyder, at motivere forbrugerne til at udnytte energien i fjernvarmevandet bedst muligt. – Gør man det, vil der komme en økonomisk gevinst til forbrugeren. Vores selvbetjeningsløsninger viser både, hvor varmt fjernvarmevandet, du får ind i huset er, og hvor varmt det er, når det atter løber tilbage til hovedledningen – for at blive genopvarmet på varmeværket.

Gå til selvbetjening

2. Tjek ventilen på varmeveksleren

På din varmeveksler sidder der en ventil, der styrer temperaturen på det varme brugsvand. Er ventilen indstillet for højt, vil den kæmpe for at nå en højere temperatur, end den kan, og meget større mængder vand vil passere din varmeveksler. Det giver en dårlig afkøling og dermed risiko for et tillæg på motivationstariffen. Ventilen på varmeveksleren kan også blive slidt eller gro fast i løbet af årene. Sørg for, at ventilen ikke er indstillet højere, end den lukker igen, når der ikke bruges varmt vand. Er du i tvivl, så få din lokale VVS-mand til at hjælpe dig.

3. Hold øje med din motivationstarif

Tjek jævnligt din motivationstarif på selvbetjening eller via app’en. Her kan du se, om dine justeringer af anlægget har haft en effekt, eller om det kræver endnu  en smule finjustering. Motivationstariffen viser også, hvor meget du står til at få tilbage på din varmeregning, eller hvor meget du skal betale ekstra.

Læs mere om motivationstariffen