Biogassalg påvirker regnskabet hos Vestforsyning

28. maj 2024, kl. 08:43

Regnskabet for 2023 bærer præg af salget af Maabjerg Energy Centers biogasanlæg, som blev endeligt gennemført i december.

Resultatet for 2023 lyder på 247 millioner kroner.

En ganske pæn fremgang i forhold til 2022, hvor Vestforsyning A/S kom ud med et plus på godt 73 millioner kroner.

Det fremgår af multiforsyningsselskabets netop offentliggjorte årsrapport. Her kan man også se, at resultatet blandt andet er påvirket af en ganske betydelig engangsindtægt.

Overskuddet eller fortjenesten, om man vil, ved salget af Maabjerg Energy Centers biogasanlæg.

Da alt var gjort op, stod 130 millioner kroner tilbage med to streger under. En gevinst, som befinder sig i holdingselskabet Maabjerg Energy Center (MEC), der er ejet af Struer Energi og Vestforsyning.

Hvad pengene skal bruges til, er nu op til de to kommunalt ejede forsyningsselskabers bestyrelser.

- Det skal vi have fundet en afklaring på, men umiddelbart står vi over for store opgaver med fremtidens varmeforsyning, siger Pernille Bloch, som er Vestforsynings og MEC Holdings bestyrelsesformand.

Et mere normalt niveau

Energipriserne vendte i 2023 tilbage til et mere normalt niveau.

Det har betydet færre indtægter på energiproduktionen fra Vestforsyning Vind og kraftvarmeværket Måbjergværket end i 2022.

- Samtidig har vi på vores kraftvarmeværk været ramt af en turbinefejl, som har betydet, at den har stået stille i en periode, siger Christian Hagelskjær.

Han er administrerende direktør i Vestforsyning og forklarer videre:

- Det kan ikke ses direkte af regnskabet. Nettoomsætningen er i niveau med året før, og det skyldes det, der kaldes ”takstmæssige reguleringer”.

Her ligger i regnskabet for det forgangne år en post på samlet set 170 millioner kroner.

- Takstreglerne for de forsyningsområder, som kører efter hvile i sig selv-princippet, altså at de over tid skal gå i nul, er sådan, at indtægterne indregnes over en årrække, fortæller Christian Hagelskjær:

- Den måde at indregne det på kan give nogle regnskabsmæssige skvulp, men det er også et ekstraordinært stort tal på grund af de meget store udsving i energipriserne, vi har set de tre seneste år.

Knap så normalt

Regnskabet afspejler kort sagt, at Vestforsyning i 2023 oplevede en række forhold, som det lokale forsyningsselskab normalt ikke gør.

- På bundlinjen står, at vi i bestyrelsen finder regnskabet tilfredsstillende, lyder det fra bestyrelsesformand Pernille Bloch:

- Med til billedet skal jo også, at vi i hele 2023 havde varmeprisen sat ned med 23 procent for at kunne tilbageføre indtægterne fra de høje elpriser i de tidligere år.

Årsrapporten 2023

Se hele årsrapporten for Vestforsyning A/S her.

Årsrapporten 2023