Tænk dig om, når du bruger varmt vand

Husk at holde øje med dit forbrug af varmt vand i løbet af året. Aflæs gerne din måler en gang om måneden. På den måde kan du holde øje med øget forbrug og fange fejlen, før det bliver for dyrt.

HER ER ET PAR GODE RÅD

  • Indstil temperaturen på dit varme brugsvand på ca. 50 grader (ca. 3 på ventilens skala)
  • Tag brusebad i stedet for karbad. Et almindeligt brusebad bruger ca. 45 liter. Et karbad kan nemt bruge 145 liter
  • Brug vandbesparende brusere og vandhaner - du kan reducere vandmængden med op til 40%
  • Hvis temperaturen er for høj, er der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet
  • Vask ikke op under rindende vand og brug koldt vand til at skylle af med
  • Sluk for vandet i bruseren når du sæber dig ind