Bilvasken i indkørslen skader miljøet

Er du én af dem, som helt uden at ville det, hælder kemikalier fra bilvask og lignende direkte ud i naturen? Når du hælder beskidt vaskevand og andre ting i rendestensbrønden eller i dit udendørs afløb, er der en risiko for, at det løber direkte ud i naturen uden at blive renset. Når et område er kloaksepareret, ledes overfladevandet nemlig direkte ud til fisk og andre dyr.

Du kender det sikkert godt – bilen er blevet beskidt med snavs og mudder fra kørsel rundt i byen og på landevejene. Så er det fristende lige at vaske bilen ude på vejen, foran huset eller i indkørslen. Men ved du, at det snavsede spildevand fra bilvasken ender i miljøet, når det løber direkte ned i jorden eller ud i rendestensbrønden? Det gør det, fordi Holstebro Kommune – og mange andre kommuner – har mange kilometer ledningsnet, hvor regnvand og spildevand er separeret.

Kloakseparering betyder, at regn- og spildevand ikke, som tidligere, følges ad i den samme ledning, men adskilles i hver sin ledning. Spildevandet, fra blandt andet husholdning og toilet, føres til renseanlægget, mens regnvand og andet overfladevand ledes urenset til vandløbene via regnvandskloakken. Det snavsede vand fra hjemmevask af bilen, som løber ned i rendestensbrønden og dermed i regnvandskloakken, ledes dermed også urenset til vandmiljøet.

Spildevandet fra bilvask indeholder olie, tungmetaller og andre stoffer, der ikkehører hjemme i hverken jorden, søer, åer eller havet.

Hvad skal jeg gøre af vandet?

Hvis du vasker bilen hjemme, skal du derfor:

  1. Sikre dig, at det snavsede vand kommer i spildevandskloakken, så det løber til rensningsanlægget
  2. Hælde vandet i vasken eller toilettet

Men det bedste, og nok også nemmeste, du kan gøre, er at køre bilen i bilvaskehallen, hvor alt spildevand løber til de kommunale rensningsanlæg via kloaksystemet. De mest effektive vaskehaller bruger mindre end 20 liter rent vand per vask, mens en manuel bilvask let kan bruge 100 liter (kilde: www.vaskbilmedomtanke.nu).

Læs mere på vaskbilmedomtanke.dk