Har du også lagt mærke til de små, sorte rør i nogle af lygtepælene?

22. juni 2023, kl. 10:05

Der er både på sociale medier og ude i virkeligheden blevet spurgt til nogle sorte ”tingester”, som er at se i udvalgte lygtepæle.

I toppen af nogle lygtepæle i Holstebro kan man se en lille, sort cylinderformet anordning.

Den er ikke farlig, og der er heller ikke tale om nogen form for overvågning.

Det, der sidder i de udvalgte lygtepæle, er simpelthen en forstærker.

Og hvad forstærker den så?

Jo, såmænd signalet fra de vandmålere, som ikke selv kan nå fra huset og ud til den nærmeste antennemast, hvorfra data ryger ind i Vestforsynings system.

- Forstærkerne sidder flere steder. Der, hvor der er behov for det, forklarer Jørgen B. Andersen, som er afdelingsleder i Målerservice hos Vestforsyning.

- Der er ikke noget mønster i det. Der kan være områder, hvor der er to til 20 lygtepæle, og der kan være områder, hvor der ingen er. Det er behovsstyret, uddyber afdelingslederen.

De første forstærkere blev sat op tilbage i 2014, så det er som sådan ikke noget nyt.

Der bliver bare lige nu sat flere op i forbindelse med en igangværende opgradering af fjernaflæsningssystemet.

 

Læs mere om emnet her