FAQ

Det betyder at man som investor ejer en del af virksomheden.

Vi anbefaler at man søger rådgivning hos sit pensionsselskab/bank.

Naboer indenfor en radius af 4,5 km til vindmølleparken har fortrinsret, men borgere i Holstebro Kommune kan ligeledes byde på aktierne.

Det er et krav at det er en cpr.-registreret adresse og at man som investor er over 18 år.

Naboer indenfor 4,5 km til vindmølleparken kan maksimalt byde på 50 aktier med fortrinsret. Det er dog muligt at byde på et ubegrænset antal, hvor bud på aktier ud over de 50 stk. håndteres på lige for med bud fra borgere i Holstebro Kommune i runde 2.

Borgere i Holstebro Kommune kan byde på et ubegrænset antal aktier.

1. Runde – aktierne fordeles mellem "naboerne".

2. Runde – ved ydereligere aktier fordeles aktierne mellem investorer fra Holstebro Kommune og "naboer" med fortrinsret der har budt på mere end 50 stk.

Aktionærer vil få en tilbagemelding fra Vestforsyning Erhverv A/S angående hvor mange aktier den pågældende aktionær har fået tildelt, når Energinet.dk har godkendt fordelingen af aktier, hvilket forventes at være klar i midten af december 2017.

OBS! Gældende bud fra begge runder skal være fremme ved Vestforsyning Erhverv A/S 1. december 2017 kl. 12:00 med en betalingsfrist frem til 4. december 2017 kl 12:00.

Det koster 1.315,79 kr. for en aktie.

.

Nej, enhver aktie skal sælges til den fastlagte pris, indtil en ny pris fastsættes ved næste generalforsamling.

Købsblanketten er bevis, samt indskrivning i ejerbogen i Vestforsyning Vind A/S.

Der vil altid være en risiko forbundet med køb af aktier, men der forventes løbende driftsoverskud.  Man kan dog maksimalt tabe ens aktieindskud.

Det forventes at der løbende vil blive genereret driftsoverskud og dermed positive pengestrømme på både kort og lang sigt.

Udbytte vil blive udbetalt senest 30 dage efter generalforsamlingen, hvis der efter bestyrelsens indstilling af generalforsamlingen vedtages udbyttebetaling.

Nej, som investor i aktier forpligter du dig kun til dit indskudte beløb og hæfter derfor ikke for selskabets forpligtelse.

Aktien har som minimum en levetid på 20 år, hvilket kan forlænges alt efter drift og slitage.

Nej - Såfremt investor helt eller delvist ønsker at overdrage sine aktier til tredjemand, har investor pligt til at tilbyde andre investorer med forkøbsret aktien til en Fair Markedsværdi (prisen der er fastsat ved sidst afholdte ordinære generalforsamling).

Hvornår ved jeg, at aktierne er mine?

  1. Runde – aktierne fordeles mellem ”naboerne”.
  2. Runde – ved ydereligere aktier fordeles aktierne mellem investorer fra Holstebro Kommune og "naboer" med fortrinsret der har budt på mere end 50 stk.
     
    Aktionærer vil få en tilbagemelding fra Vestforsyning Erhverv A/S angående hvor mange aktier den pågældende aktionær har fået tildelt, når Energinet.dk har godkendt fordelingen af aktier, hvilket forventes at være klar i midten af december 2017.
     
    OBS! Gældende bud fra begge runder skal være fremme ved Vestforsyning Erhverv A/S 1. december 2017 kl. 12:00 med en betalingsfrist frem til 4. december 2017 kl 12:00.

Hvor mange må jeg købe med fortrinsret?

Ved købsberettiget fortrinsret, kan man maksimalt byde på 50 aktier med fortrinsret. Det er dog muligt at byde på et ubegrænset antal, hvor bud på aktier ud over de 50 stk. håndteres på lige for med bud fra borgere i Holstebro Kommune i runde 2.

Overdragelse af aktier

Alle aktionærer der har købt aktier i køberetsudbuddet har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning mv.) af aktier til en Fair Markedsværdi.

Når aktionær ønsker at overdrage aktier, skal den sælgende aktionær skriftligt rette henvendelse til Vestforsyning Vind A/S, som administrerer forkøbsretsproceduren.

Vestforsyning Vind A/S annoncerer på hjemmesiden om aktionærs ønskede salg inden 14 dage efter aktionærs henvendelse.

Øvrige aktionærer kan nu inden for fristen meddele Vestforsyning Vind A/S, hvis de ønsker at udnytte forkøbsretten.

Aktierne fordeles forholdsmæssigt efter aktionærernes ejerandele og resterende aktier bliver fordelt ved lodtrækning udført af Vestforsyning Vind A/S.

Er der ingen aktionær, der ønsker at udnytte forkøbsretten indenfor fristen, har sælgende aktionær nu 3 måneder til frit at videresælge aktierne med Fair Markedspris som minimumspris.

Bliver aktierne ikke solgt indenfor de 3 måneder, starter nævnte procedure forfra.

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

  Scroll ned for mere