Købsblanket

Der udbydes samlet 9.120 aktier i Vestforsyning Vind A/S, til en pris på DKK 1.315,79 pr. aktie. Det fulde beløb skal indbetales samtidig med fremsendelse af underskrevet købsblanket, dog senest den 4. december 2017. Når udbuddet er afsluttet, og aktierne er endeligt fordelt mellem de købeberettigede, som ønskede at benytte sig af køberetten, vil eventuelt overskydende beløb i forhold til den enkelte borgers antal erhvervede aktier blive tilbagebetalt via bankoverførsel.

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

 

  Scroll ned for mere