Indefrysningsordningen

Den 23. september 2022 indgik et flertal i Folketinget en aftale om vinterhjælp - indefrysningsordningen - i forbindelse med de stigende energipriser.

Hensigten med lovforslaget er, at indføre en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for udgifter til el, gas og fjernvarme over et prisloft. Prislofterne for el og gas er sat med udgangspunkt i el- og gas-spotpriserne for 4. kvartal 2021.

Priserne hos Vestforsyning er på baggrund af vores brændsels sammensætning og indtægter fra produktion af el stabile. En stor kilde i brændselsfordelingen er affald, træflis og halm. Kun 2,2 pct. af var i 2021 baseret på naturgas.

Da Vestforsynings priser på varme er væsentlig under det fastsatte prisloft, kan man som fjernvarmekunde ved Vestforsyning ikke gøre brug af indefrysningsordningen i forhold til varmeregningen.

Varmepriserne i 2023

Får du strøm fra Vestforsyning?

Du har mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragspause på et år med en efterfølgende afdragsperiode på 4 år. Ordningen gælder for den del af elregningen, der overstiger det fastsatte prisloft. Prisloftet på 0,80 kr. pr. kWh er sat med udgangspunkt i priserne for 4. kvartal 2021.

Læs mere her