Vandværker

Vestforsyning Vand råder over fem vandværker:

Grundvandet i Holstebro Kommune er så rent, at det kun gennemgår almindelig vandbehandling med beluftning og filtrering. Behandlingsprocessen foregår i vandværkernes røde hygiejnezone, som i de fleste anlæg er opbygget som lukkede systemer. De lukkede systemer er valgt for at forebygge, at en håndværker ved færdsel på vandcenteret, f.eks. taber et stykke værktøj ned i vandet.

Her kan du læse, hvilke parametre Vestforsyning Vand går ud fra, når vandkvaliteten vurderes.

 

Vestforsyning

APP

Hent gratis "Vestforsyning" til din mobil / tablet og se information om dit forbrug, historik, regninger m.m.


Nibsbjerg Vandcenter

 

Nibsbjerg Vandcenter er vandforsyningens nyeste vandværk der blev idriftsat i 2011.

7. november 1905 besluttede byrådet i Holstebro at opføre byens første vandværk på Sønderland. Det skulle vise sig at blive en langtidsholdbar investering, for først 105 år senere fik Holstebro Vandværk et velfortjent hvil, da det nyopførte Nibsbjerg Vandcenter - som er det største vandværk i kommunen - blev indviet. Vandcenteret er opbygget med forsyningssikkerheden i højsædet og består af to vandværker i ét, dvs. med to lukkede vandbehandlingsspor med hver sin rentvandstank og en nødgenerator. Vandcentret kan tilføres råvand fra to forskellige grundvandsområder som på sigt suppleres med et tredje område. De to spor er dimensioneret, så de hver for sig vil kunne levere tilstrækkeligt vand, også selv om det andet spor er lukket på grund af vedligeholdelse.

Vandcentret er tegnet af det lokale firma A2 Arkitekterne A/S og har vundet Holstebro Kommunes arkitekturpris samt den prestigefyldte in-situ pris fra Dansk Beton. Målet med at opføre værket var at styrke forsyningssikkerheden og effektivisere driften.

Vandcentret forsyner Holstebro by og opland og står for 53 % (ca. 2 mio. m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Se aktuel vandanalyse for Nibsbjerg Vandcenter

Frøjk Vandværk

 

Frøjk Vandværk er opført i 1973 og er løbende blevet udbygget, senest i 2013. Vandværket kan tilføres råvand fra to forskellige grundvandsområder som på sigt suppleres med et tredje område.

Vandværket forsyner Holstebro by og opland og står for 28 % af (ca. 1 mio. m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Se aktuel vandanalyse for Frøjk Vandværk

Sandagergård Vandværk

 

Sandagergård Vandværk er opført i 1972 og fik i 1987 fordoblet sin behandlingskapacitet. Værket gennemgik i 2009 desuden en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering.

Vandværket forsyner området omkring Borbjerg, Skave og Hogager og står for 7 % (250.000 m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Se aktuel vandanalyse for Sandagergård Vandværk

Vinderup Vandcenter

 

Vinderup Vandcenter er opført i 1923 og er løbende blevet udbygget, senest i 2011 med en omfattende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering.

Vandcentret forsyner området i og omkring Vinderup, Handbjerg, Sahl og Ejsingholm og står for 9 % (350.000 m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Se aktuel vandanalyse for Vinderup Vandcenter

Mogenstrup Vandværk

 

Mogenstrup Vandværk er opført i 1973 og er løbende udbygget, sidst i 2011 med en gennemgribende bygnings-, proces- og styringsmæssig renovering.

Vandværket forsyner Mogenstrup og området omkring og står for 1 % (24.000 m3) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Se aktuel vandanalyse for Mogenstrup Vandværk
  Scroll ned for mere