Vandanalyse - Sandagergård Vandværk

Der er i 2017 udtaget nedenstående prøver på Sandagergård Vandværk. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Antal prøver
  Ordinære Opfølgning Andet
Hos forbrugerne 4 2 1
På vandværk 3 0 0
Fra boringer 3 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0
Driftskontrol 0 0 3

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav Sted
Kemiske
Hårdhed 6,0 6,0 6,0 °dH   V
pH 7,93 7,85 7,93   7 - 8,5 F
Nitrat <0,4 <0,4 <0,4 mg/l <50 V
Jern 0,04 0,03 0,05 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel 14 14 14 µg/l  <20 F+L
Flourid <0,02 <0,02 <0,05 mg/l <1,5 V
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 1 antal pr. 100 ml <1 F+V
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal pr. ml <1 F+V
Kimtal 22°C 1 <1 280 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36°C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V

Forklaring til skemaet

  • V = undersøges på vandværksprøver
  • F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
  • L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter
  • < = mindre end
  • > = større end 

Se hele testresultatet fra Sandagergård Vandværk

Prøverne er udtaget af Force Technology.

  Scroll ned for mere