Vandanalyse - Nibsbjerg Vandcenter

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Nibsbjerg Vandcenter 2021. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Antal prøver
  Gruppe A Gruppe B Andet
Hos forbrugerne 3 1 3
På vandværk 0 0 0
Fra boringer 0 2 0

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav
Kemiske
Hårdhed 9,4 9,4 9,4 °dH  
pH 7,8 7,3 7,8   7 - 8,5
Nitrat 0,56 0,56 0,56 mg/l <50
Jern 0,032 <0,01 1,4 mg/l <0,2
Mangan 0,2 <0,002 0,2 mg/l <0,05
Nikkel <0,03 <0,03 0,05 µg/l  <20
Flourid 0,05 0,04 0,07 mg/l <1,5
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1
Kimtal 22°C <1 <1 1 antal/ml <200

Forklaring til skemaet

  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter 
  • < = mindre end
  • > = større end

Se hele analyseresultatet fra Nibsbjerg Vandcenter

Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.