Vandanalyse - Nibsbjerg Vandcenter

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Nibsbjerg Vandcenter 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Antal prøver
  Gruppe A Gruppe B Andet
Hos forbrugerne 34 6 5
På vandværk 1 1 0
Fra boringer 0 6 0

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav
Kemiske
Hårdhed 11 11 11 °dH  
pH 7,6 7,2 8,2   7 - 8,5
Nitrat 0,31 0,31 0,60 mg/l <50
Jern 0,049 <0,01 0,24 mg/l <0,2
Mangan 0,00026 0,00026 <0,002 mg/l <0,05
Nikkel 19 <0,03 19 µg/l  <20
Flourid 0,07 0,06 0,12 mg/l <1,5
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1
Kimtal 22°C <1 <1 59 antal/ml <200

Forklaring til skemaet

  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter 
  • < = mindre end
  • > = større end

Se hele analyseresultatet fra Nibsbjerg Vandcenter

Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.

  Scroll ned for mere