Vandanalyse - Nibsbjerg Vandcenter

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Nibsbjerg Vandcenter 2018. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Antal prøver
  Gruppe A Gruppe B Andet
Hos forbrugerne 8 0 18
På vandværk 0 2 1
Fra boringer 0 2 0

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav Sted
Kemiske
Hårdhed 11 11 11 °dH   V
pH 7,7 7,4 8,0   7 - 8,5  F
Nitrat 0,55 0,55 0,55 mg/l <50 V
Jern <0,01 <0,01 1,0 mg/l <0,2 F+V
Mangan 0,0058 0,0058 0,0058 mg/l <0,02 F+V
Nikkel <0,03 <0,03 <0,03 µg/l  <20 F+L
Flourid       mg/l <1,5 V
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal pr. 100 ml <1 F+V
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal pr. ml <1 F+V
Kimtal 22°C <1 <1 27 antal/ml <200 F+V

Forklaring til skemaet

  • V = undersøges på vandværksprøver
  • F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
  • L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter 
  • < = mindre end
  • > = større end

Se hele analyseresultatet fra Nibsbjerg Vandcenter

Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.

  Scroll ned for mere