Vandanalyse - Frøjk Vandværk

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Frøjk Vandværk 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Antal prøver
  Gruppe A Gruppe B Andet
Hos forbrugerne 0 1 1
På vandværk 0 1 0
Fra boringer 0 1 2

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav
Kemiske
Hårdhed 12 12 12 °dH  
pH 7,6 7,6 7,6   7 - 8,5
Nitrat <0,3 <0,3 <0,3 mg/l <50
Jern 0,015 0,015 0,015 mg/l <0,2
Mangan 0,0096 0,0096 0,0096 mg/l <0,05
Nikkel 2,7 0,85 2,7 µg/l  <20
Flourid       mg/l <1,5
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1
Kimtal 22°C 16 2 16 antal/ml <200

Forklaring til skemaet

  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter
  • < = mindre end
  • > = større end

Se hele analyseresultatet fra Frøjk Vandværk

Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.