Vandanalyse - Frøjk Vandværk

Der er i 2017 udtaget nedenstående prøver på Frøjk Vandværk. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016.

Antal prøver
  Ordinære Opfølgning Andet
Hos forbrugerne 8 0 0
På vandværk 6 0 0
Fra boringer 12 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0
Driftskontrol 0 0 0

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav Sted
Kemiske
Hårdhed 11 11 11 °dH   V
pH 7,97 7,48 8,02   7 - 8,5  F
Nitrat <0,4 <0,4 0,44 mg/l <50 V
Jern 0,05 0,03 0,05 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 0,008 mg/l <0,02 F+V
Nikkel <0,03 <0,03 <0,03 µg/l  <20 F+L
Flourid 0,12 0,074 0,12 mg/l <1,5 V
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal pr. 100 ml <1  F+V
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal pr. ml <1 F+V
Kimtal 22°C 1 <1 1 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36°C 2 <1 2 antal/ml <20 F+V

Forklaring til skemaet

  • V = undersøges på vandværksprøver
  • F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
  • L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter
  • < = mindre end
  • > = større end

Se hele testresultatet fra Frøjk Vandværk

Prøverne er udtaget af LabVest I/S / Force Technology.

  Scroll ned for mere