Vandanalyse - Frøjk Vandværk

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Frøjk Vandværk 2018. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Antal prøver
  Gruppe A Gruppe B Andet
Hos forbrugerne 8 2 9
På vandværk 0 3 1
Fra boringer 0 1 0

Analyseresultater

Parameter Seneste resultat Laveste resultat Højeste resultat Enhed Kvalitetskrav Sted
Kemiske
Hårdhed 11 11 11 °dH   V
pH 7,7 7,4 8,0   7 - 8,5  F
Nitrat 0,56 <0,3 0,56 mg/l <50 V
Jern 0,029 <0,01 0,18 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 0,0052 mg/l <0,02 F+V
Nikkel 0,11 0,10 0,51 µg/l  <20 F+L
Flourid 0,15 0,15 0,15 mg/l <1,5 V
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal pr. 100 ml <1  F+V
Escherica coli (E. coli) <1 <1 <1 antal pr. ml <1 F+V
Kimtal 22°C <1 <1 23 antal/ml <200 F+V

Forklaring til skemaet

  • V = undersøges på vandværksprøver
  • F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
  • L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
  • ºdH = hårdhedsgrad (forkortelsen kommer fra det engelske "degrees of hardness")
  • mg/l = milligram pr. liter
  • µg/l = mikrogram pr. liter
  • < = mindre end
  • > = større end

Se hele analyseresultatet fra Frøjk Vandværk

Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.

  Scroll ned for mere