Refusion

Basisoplysninger

Årsagen til skaden

Forbrug

Vedhæft filer

Kopi af fakturaen fra den autoriserede VVS-installatør, som reparerede skaden
Den autoriserede VVS-installatør skal skrive under på skadens omfang og det skønnede vandforbrug i forbindelse med den.
Upload billeder af rørskaden.
Situationsplan over placeringen af bygningerne, vandledningerne og vandmåleren samt hvor skaden er sket.

Godkend og indsend