KLOAKSEPARERING ØSTERGADE OG MAGNUS KJÆRS GADE

Opdatering 26. februar 2021

Som følge af den sidste periodes hårde frost er arbejdet med kloakrenovering i Østergade blevet en anelse forsinket og tidspunkt for udlægning af asfalt på Magnus Kjærs Gade og Østergade udskydes med en uge til uge 15 og 16. Det betyder så også at der ikke er vejadgang før ultimo uge 16/primo uge 17. Se vedlagte tidsplan.

Vores entreprenører gør dog alt hvad de kan, for at blive færdige i området og indhente den tabte tid, så vi kan holde den oprindelige tidsplan.

Vi håber meget på jeres forståelse og skal samtidig sige, at I endelig må tage kontakt til entreprenørerne i området eller ringe til Søren Jepsen, Niras på 27 61 39 90 eller Anne Kruse; Vestforsyning på 51 58 74 18, såfremt I er i tvivl om noget, har brug for hjælp i forhold til adgangsvejene eller tilsvarende.

Information - 29. januar 2021

Så er vi så småt ved at være klar til opstart af kloakarbejdet i forbindelse med byforskønnelsen af Enghaven.

Hvornår?

  • Arbejdet starter i Østergade, som vil være spærret for kørende trafik i perioden 3/2 2021 - 16/4 2021.
  • Herefter følger anlægsarbejdet i Magnus Kjærs Gade, som vil være spærret i perioden 1/3 2021 - 16/4 2021.

Der vil naturligvis være opretholdt adgang for gående. Vores entreprenør på stedet vil gøre, hvad han kan, for at være behjælpelig, men det kan ikke undgås, at et sådan projekt får betydning for jeres dagligdag. Vi håber på jeres forståelse.

Parkering

Der vil være mulighed for parkering af biler gratis på P-pladsen ved Kielgasten.

Derudover er der naturligvis de almindelige P-pladser på Enghaven, som dog er tidsbegrænset i dagstimerne.

Klik for stort billede

Klik for stort billede

Tidsplan

Opdateres løbende. Revideret d. 27. april 2021.

Uge   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
P-plads                                                  
Anstilling af skur/materiale plads                                                  
Opbrydning af eks. belægninger P-plads halvdelen, samt kabeltrace langs butiksfacader                                                  
Afgravning af eks. ubundne bære lag, P-plads, halvdelen                                                  
Afvandingsarbejder P-plads, halvdelen                                                  
Bundopbygning P-plads, halvdelen                                                  
Stålkanter, belægning og beplantning                                                  
Asfaltarbejde P-plads, halvdelen                                                  
Kloak Østergade og Magnus Kjærs vej                                                  
Kloakarbejde Østergade                                                  
Kloakarbejde Magnus Kjærs Vej                                                  
Belægningsarbejde, fortov + kantsten                                                  
Asfaltarbejde                                                  
P-plads, anden halvdel                                                  
Opbrydning af eks. belægninger P-plads anden halvdel                                                  
Afgravning af eks. ubundne bære lag, P-plads, anden halvdel                                                  
Afvandingsarbejder P-plads, anden halvdel                                                  
Bundopbygning P-plads, anden halvdel                                                  
Stålkanter, belægning og beplantning                                                  
Asfaltarbejde P-plads, anden halvdel                                                  
Forberedelse for NO-DIG arbejder                                                  
Udførelse af NO-DIG arbejder                                                  
Enghaven                                                  
Opbrydning af eks. belægninger P-plads anden halvdel                                                  
Afgravning af eks. ubundne bære lag, P-plads, anden halvdel                                                  
Kloak og afvandingsarbejder                                                  
Bundopbygning P-plads, anden halvdel                                                  
Stålkanter, belægning og beplantning                                                  
Asfaltarbejde P-plads, anden halvdel                                                  
Afsluttende arbejder/afrigning                                                  
Forberede NO-DIG arbejder                                                  
Udførelse af NO-DIG arbejder                                                  

Sort = NO-DIG arbejder (strømpeforing)
Rød = Anlægsarbejder
Mørkegrå = Spærret for kørsel
Lysegrå = Påskeferie

Information - 19. oktober 2020

Vestforsyning kloakseparerer i foråret 2021 den resterende del af fælleskloakken i den vestlige ende af Østergade og fornyer kloaksystemet i Magnus Kjærs Gade bla. ved at lægge en større regnvandsledning, som skal håndtere regnvand fra Enghaven.

Kloaksepareringen udbydes i samarbejde med Holstebro Kommune, som samtidigt fornyer belægningen i Enghaven.

Kloaksepareringen forventes af være færdig ultimo maj 2021.

I forbindelse med kloaksepareringen skal der lægges 290 m kloakledning for regn- og spildevand i dimensioner fra ø200-ø400.

DOKUMENTER

  Scroll ned for mere