Hvordan skal jeg gribe det an, hvis jeg ønsker at håndtere regnvandet selv?

17. september 2019
Spørg en autoriseret kloakmester

Få hjælp fra en autoriseret kloakmester til at fastlægge, om du kan opsamle og håndtere dit regnvand på egen grund. Du kan evt. finde afløbstegninger i byggesagen (søg på din adresse under "Holstebro").

Nedsivning

Undersøg, om der er gode muligheder for at vandet kan nedsive og lav nedsivningstest, på det område, du ønsker nedsivning (se rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut). Se resultatet af de infiltrationsprøver, der er taget i området.

Hvilken løsning?

Overvej hvilke løsninger, der er relevante og mulige for dig (se evt. www.laridanmark.dk). Det kan tit være en fordel med flere forskellige løsninger i kombination eller løsninger, der er målrettet forskellige bygningsdele/befæstede arealer.

Nedsivningstilladelse

Ansøg kommunen om nedsivningstilladelse ved anvendelse af ansøgningsskemaet på www.holstebro.dk/lar. Her findes også dimensioneringsskema til anlægget. Husk at anlægget skal dimensioneres for en 10 års hændelse. Spørgsmål vedrørende tilladelse og dimensionering m.v. skal stilles til Spildevand, Natur og Miljø, Holstebro Kommune på telefon 9611 7562.

Skybrudssikring

Når du har projekteret og planlagt dit anlæg, er det vigtigt at du overvejer om dit anlæg og din ejendom er skybrudssikret. Dvs. at du har indrettet det sådan, at regnvand i forbindelse med skybrud afledes væk fra bygninger og ud på overfladen, hvor det ikke gør skade og hvor det heller ikke kan strømme til naboejendomme eller veje. Se katalog for skybrudsløsninger ved ekstremregn.

Opfølgning på borgermøde

9. september 2019
Som opfølgning på det afholdte borgermøde d. 29. august vedr. adskillelsesprojektet i Hvam Mejeriby er hermed en lille opfølgning.

Først og fremmest vil vi gerne takke for det store fremmøde på borgermødet og den interesse, som blev udvist for projektet. Vi håber, der blev givet svar på de stillede spørgsmål. Men er der i mellemtiden opstået nye spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Der kom rigtig mange gode input og opmærksomhedspunkter frem på mødet. De har stor værdi og indgår lige nu i den videre planlægning af projektet.

Vi kan oplyse, at Kaj Bech lige nu er i fuld gang med at planlægge besøgene til de af jer, som har taget imod tilbuddet om rådgivning om regnvandshåndtering på egen grund. Der vil blive startet op på Rydevej sidst i september. Herefter følger Bisgårdvej, Flengvej og Hvamvej. Kaj Bech vil sende brev ud med tidspunkt for besøg.

Når den rådgivning er afsluttet, får du 14 dage til endeligt at beslutte, om du vil udtræde af kloakfællesskabet for afledning af regnvand og selv håndtere det. Her på siden finder du mere information om, hvordan du skal forholde dig til udtræden, samt ansøgning om anden tilladelse.

Til de af jer, der ikke var tilstede på borgermødet, skal vi minde om, at fristen for at tilkendegive sin interesse for at udtræde for afledning af overfladevand, herunder ønske besøg af Kaj Bech, udløber fredag d. 13. september 2019.

Blanketten findes her

Der vil løbende blive orienteret om projektet her på siden.

Vi ser frem til et fortsat spændende projektforløb i tæt dialog med Hvam Mejeriby. 


Kontakt

Vestforsyning

Susanne Kirkgaard-Sehested, tlf.:5158 7413 og Anne L. Kruse, tlf.: 5158 7418

Envidan

Jan D. Grønning, tlf.: 2715 3730 og Camilla Rosenkrantz Schrold, tlf. 2715 3724

Kaj Bech A/S

Lars Andersen, tlf.: 2270 8859 og Casper Mosberg Rohde, tlf. 2270 8846

 

Informationsmøde for borgere i Hvam Mejeriby 29. august 2019

26. juli 2019
Kom og bliv klogere på, hvad separatkloakering af Hvam Mejeriby betyder for dig og din by.

Vi inviterer til informationsmøde for borgere i Hvam Mejeriby torsdag d. 29. august 2019 kl. 16:30.

Mødet afholdes ved Gadekæret, hvor vi opstiller telte, og byder på pølser og drikkevarer. Her har du mulighed for at høre om baggrunden for projektet, få et overblik over det samlede projekt, og forstå hvad separatkloakeringen betyder for dig som grundejer. Vi fortæller også om de løsninger, der gør de offentlige arealer grønnere. Du får samtidig mulighed for at søge råd og vejledning om tiltag på egen grund herunder eventuel regnvandshåndtering på egen grund.

 

På mødet vil der være repræsentanter for Vestforsyning A/S, Holstebro Kommune, entreprenør Kaj Bech A/S og rådgiver EnviDan A/S.

Pølsevognen åbner kl. 16.30 og kl. 17.00 starter vi den fælles information om projektet, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil på mødet desuden være mulighed for at aftale et efterfølgende møde med entreprenøren, for at få individuel råd og vejledning om den fremtidige regnvandshåndtering på den enkelte matrikel.

Folder: Hvam Mejeriby skal seperatkloakeres
INFORMATIONSMØDE FOR BORGERE I HVAM MEJERIBY 29. AUGUST 2019
  Scroll ned for mere