Vestjyske energiprojekter skal give værdi lokalt

03. september 2019, kl. 09:03

Nyt strategisk investeringssamarbejde mellem Thy-Mors Energi A/S, RAH i Ringkøbing, og Vestforsyning A/S fra Holstebro skal fremme den grønne omstilling.

Udfasning af kulfyrede elværker, flere varmepumper og en stigning i antallet af elbiler på de danske veje øger behovet for elektricitet fra vedvarende energi. Men omstillingen skal sikres gennem lokalt ejerskab, og den skal være værdiskabende for de lokalsamfund, som produktionsanlæggene placeres i. Det er ud fra den præmis, at Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyning nu går sammen om at investere i vedvarende energi.

- Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyning har allerede et godt og konstruktivt samarbejde på en række områder, og derfor giver det rigtig god mening, at vi udvider samarbejdet, forklarer Robert Hove, bestyrelsesformand i Thy-Mors Energi, og fortsætter:

- Elektrificeringen af samfundet kræver mere effekt, og som lokalt forankrede forsyningsselskaber ønsker vi i form af fælles investeringer at indfri regeringens ambition om halvt så mange møller og dobbelt så meget effekt. Gennem fælles investeringer kan vi erstatte ældre vindmøller med større og mere effektive møller.

Samarbejdet mellem de tre koncerner giver skalafordele i forhold til investeringerne i vedvarende energi for at sikre en ansvarlig grøn omstilling.

- Når vi investerer på tværs af koncernernes geografiske placeringer, hænger det sammen med, at de tre koncerners forsyningsområder tilsammen strækker sig fra Ringkøbing fjord i syd til Jammerbugten i nord. Dette område karakteriseres som Europas bedste vindbælte og rummer derfor et stort investeringspotentiale, forklarer Jørgen Poulsgaard, bestyrelsesformand i RAH, og fortsætter:

- Sammen står vi stærkere i forhold til at foretage investeringer i både vind, sol og andre energikilder.

De tre koncerner har netop lavet første fælles investering i én af vindmøllerne i Nørhede-Hjortmose Vindmøllepark ved Ringkøbing. Hver koncern opnår en ejerandel på 33,33% i vindmøllen, som hidtil har været ejet alene af RAH.

- Med investeringen i Nørhede-Hjortmose Vindmøllepark har vi taget hul på et nyt kapitel, og forventningen er helt bestemt, at flere fællesinvesteringer i lokale projekter kommer til, forklarer Nils Ulrik Nielsen, bestyrelsesformand i Vestforsyning, og fortsætter:

- De energipolitiske målsætninger kræver, at vi formår at omsætte ord til handling. Med fælles investeringer i vedvarende energi står vi stærkere i de tre koncerner, og samtidig sender vi et tydeligt signal ud i branchen om, at den grønne omstilling kan og bør skabe lokal værdi.