Vestforsyning renoverer kloak- og vandledninger i Vesterbakken

08. november 2017, kl. 09:28

I forbindelse med kloakrenoveringen på Vesterbakken foretages der separering af kloak- og vandledninger. Det vil sige at der lægges to ledninger: én til spildevand og én til regnvand.

Arbejdet udføres af Mejdal Entreprenørforretning. Arbejdet er påbegyndt i slutningen af sidste uge og forventes færdigt senest den 15. december.

  Scroll ned for mere