TV-inspektion af alle hovedkloakledninger i Tvis

25. september 2017, kl. 13:33

Vestforsyning Spildevand skal resten af året foretage TV-inspektion af alle hovedkloakledninger i Tvis. Dette gøres med års mellemrum for at følge den fysiske tilstand af kloaksystemerne.

Arbejdet påbegyndes med en grundig spuling af ledningsnettet. Der deles "spule-sedler" rundt til de berørte ejendomme nogle dage i forvejen efterhånden som arbejdet skrider frem gennem byen.

Dernæst kommer FKSslamson og foretager TV-inspektion af ledningerne.

Hvis det bliver nødvendigt at undersøge noget på privat grund fx omkring skelbrønde vil grundejer få direkte besked på dette.

Arbejdet bør ikke give anledning til gener, hvis de gode råd på "spule-sedlerne" følges

 

  Scroll ned for mere