TV-inspektion af alle hovedkloakledninger i Sdr. Nissum

03. september 2018, kl. 07:47

Vestforsyning Spildevand skal resten af året foretage TV-inspektion af alle hovedkloakledninger i Sdr. Nissum. Dette gøres med års mellemrum for at følge den fysiske tilstand af kloaksystemerne.

Arbejdet påbegyndes med en grundig spuling af ledningsnettet. Der deles "spule-sedler" rundt til de berørte ejendomme nogle dage i forvejen efterhånden som arbejdet skrider frem gennem byen.

Dernæst kommer FKSslamson og foretager TV-inspektion af ledningerne.

Arbejdet bør ikke give anledning til gener, hvis de gode råd på "spule-sedlerne" følges.

  Scroll ned for mere