Sidste nyt om kloakseparering i Ulfborg

08. december 2016, kl. 14:01

Efter dagens byggemøde kommer her en sidste status på kloaksepareringen i Ulfborg.

Der er planlagt asfalt til alle småopgravninger til stik og rendestensbrønde, stik til Nørredige og Stenildvej mv. tirsdag den 13. december og herefter fjernes størstedelen af afspærringerne i gaderne. Den midlertidige lysregulering tages ned hvis Vejdirektoratet vurderer at trafikken kan afvikles forsvarligt uden. Det vil blive afprøvet.

Herefter foretages den sidste opgravning ved Bredgade parallelt med omkobling til vejbrønde i samme område. Dette er planlagt til at foregå i dagene 14.-16. december. Det sidste asfalt lægges ud den 16. december.

Det sidste der mangler er omlægning  af fortovsfliser, evt. udskiftning af enkelte vandledninger samt retablering af den permanente lysregulering.

Disse arbejder generer kun trafikken i mindre grad.

Kloaksepareringen af Herredsgade og Holmegade i Ulfborg

29. november 2016
I uge 48 og 49 mandes der kraftigt op og der vil blive gravet mange steder på én gang for at blive færdig.

Se status for arbejdet her

Kloakarbejdet i Ulfborg går fremad

18. august 2016
Til efterårsferien i uge 42 er gravearbejdet godt forbi krydset og hele projektet forventes afsluttet i uge 47, altså i slutningen af november.

Se tidsplan for arbejdet her

Hovedgaden i Ulfborg

12. februar 2016
Udskiftningen af de gamle kloakledninger i Herredsgade og Holmegade i Ulfborg er startet.

Klik her for mere information
  Scroll ned for mere