Månedens energiråd - april

01. april 2016, kl. 14:00

Hvis I har monteret returventil på jeres varmeanlæg, lukker de ikke automatisk ned, som en termostatventil vil gøre, når solen varmer rummet op.

Her er et par gode råd

  • Husk at lukke ventilerne, og kontroller om de lukker helt tæt. Rørene skal være helt kolde, når der er lukket for ventilerne
  • Ventilerne lukker ikke selv ned, når solen varmer rummet op
  • Returventiler registrerer kun temperaturen på returvandet - ikke rumtemperaturen

Vi anbefaler, at du udskifter returventiler med termostatisk ventil/fremløbsventil med forindstilling. På den måde kan man mængderegulere flowet over de enkelte radiatorer.

Husk at du kan få tilskud til energiforbedringer.

 

VÆR OPMÆRKSOM VED SKIFT TIL NYE ELEKTRONISKE RADIATORTERMOSTATER