Renovering af vandforsyningsledninger på Nylandsvej og Sevelvej i Vinderup

08. marts 2019, kl. 12:30

Vi renoverer løbende forsyningsledningerne i vores vandforsyningsnet. Renoveringerne sker på baggrund af vores viden omkring ledningernes alder, materialer og driftssikkerhed. Derfor renoverer vi på Nylandsvej og Sevelvej. Det drejer sig om ledningerne fra nr. 2 til 14 på Nylandsvej og Ledningerne fra nr. 1A til 70 på Sevelvej.

Ved renoveringen fornyes hovedledningen ligesom stikledninger og stophaner vil blive udskiftet. Arbejdet afsluttes med tilslutning af stikledninger til jeres eksisterende jordledninger ved matrikelskel.

Arbejdet vil påbegyndes i marts 2019 og løbe frem til omkring september 2019.

Forsyningen vil blive opretholdt under arbejdet. Der kan dog forekomme et varierende vandtryk, ligesom der kan opstå misfarvning af drikkevandet, pga. omkobling af ledningerne.

Misfarvningen er helt ufarlig og skyldes primært jernudfældninger. Lad vandet løbe, indtil det igen er klart. Hvis misfarvning fortsætter, kontakt os på tlf. 96 12 73 00.

Du vil blive kontaktet personlig, når der skal omkobles til netop din ejendom.

Samtidig med renoveringen af hovedledningerne, vil der blive anlagt en ny parallelt liggende nødforsyningsledning. Nødforsyningsledningen bliver ført ud til vandværket i Sandagergård, hvorefter Vinderup Vandcenter og Sandagergård Vandværk kan supplere hinanden.

I 2019 lægges 1. etape, som slutter ved den nordlige del af Vindelevgård. Det resterende stykke til Sandagergård lægges i 2020/2021.

Du kan læse mere om renoveringen på hjemmesiden.

Kontakt

Er der tvivl til overstående, er du altid velkommen til at kontakte Vestforsyning Vand.

Kontakt Vestforsyning Vand
  Scroll ned for mere