Renovering af transformerstation på Parkvej

26. juni 2019, kl. 11:38

Transformerstation nr. 66 Parkvej Kobling, skal have udskiftet sit højspændings koblingsanlæg.

Dette betyder at området foran transformerstationen ud mod ringvejen, vil blive ryddet for træer og buske, da der i området foran transformerstation skal opgraves for at tilgå de højspændingskabler, der forsyner transformerstationen.

Vi forventer at arbejdet vil strække sig over 2-3 uger, med start d. 27. juni 2019.

Der vil i perioder være kørsel med entreprenørmaskiner samt være opstillet container for bortskaffelse af materialer.

Vi vil så vidt muligt holde cykelstierne åbne, men der vil komme perioder hvor det bliver nødvendigt at afspærre de 2 pågældende cykelstier.

Der vil i disse perioder blive opstillet afmærkning for omkørsel.

Bilag

Placering af transformerstation
  Scroll ned for mere