Renovering af kloakker i hovedgaden i Ulfborg

12. februar 2016, kl. 08:27

Udskiftningen af de gamle kloakledninger i Herredsgade og Holmegade i Ulfborg er startet.

Denne etape er en fortsættelse af arbejdet med at forny og separere kloaksystemet i Ulfborg. Etapen omfatter en ca. 1.200 m lang strækning, startende ved de yderste ejendomme på Holmegade og frem til Torstedvej. De nye kloakledninger placeres primært i den sydgående kørebane.

Status 28. september

Arbejdet med separeringen i Ulfborg er nu ved at være så langt at der kan asfalteres i krydset som herefter genåbnes. Planen er at der kommer asfalt på sidst i uge 40 og senest i uge 41 åbnes Bredgade og Harbogade op igen. Åbningen er med forbehold for trafikafviklingen men vi har tiltro til at det kommer til at forløbe fornuftigt. Arbejdet er ca. 1½ uge forsinket på nuværende tidspunkt, men der arbejdes på at indhente det tabte. Der arbejdes fra kl. 6 til 17 i hverdagene og i weekenderne ligger arbejdet stille.

Kommende etaper i Ulfborg

Vestforsyning planlægger i 2017 at udskifte kloakledningerne i Harbogade mellem Skovstien og Herredsgade samt i Vandværksvej og Kirkevænget. Derefter er det området øst for hovedvejen og nord for Stenildvej der over nogle år står for tur. Se tegning med tidsplan her

Kontaktperson Vestforsyning Spildevand A/S: Peter Møllnitz på pmo@vestforsyning.dk eller tlf.: 96127456

Trafikale problemer

Det kan ikke undgås, at udskiftningen af kloakledningerne vil medføre gener for både trafikken, beboerne og de erhvervsdrivende langs vejstrækningen. Entreprenøren vil bestræbe sig på at gøre længden af udgravningen så kort som muligt, så afspærringen ud for den enkelte ejendom bliver så kortvarig som muligt.

Arbejdet medfører sandsynligvis, at der i perioder bliver behov for at etablere omkørsel via Ringvejen og Harbogade, ligesom adgangen til disse veje kortvarigt vil være lukket (dog ikke samtidigt) ved passage med udgravningen.

Tidsplan

Det forventes at arbejdet kan afvikles inden jul 2016. Tidsplanen kan følges her på siden.

Hvorfor udskifte kloakledningerne?

De eksisterende kloakledninger er gamle, og er etableret som fælleskloak, dvs. at regnvand og spildevand løber i samme ledning. Alderen har sat sit præg på de gamle ledninger af beton, som langsomt nedbrydes af de gasser, der dannes i spildevandet. Vestforsyning har registreret flere skader på rørene som følge heraf.

Ved udskiftningen, hvor der lægges to nye ledninger til hhv. regnvand og spildevand, tages der højde for de kraftigere regnmængder vi oplever, forhold der flere steder fører til bla. oversvømmede kældre når systemerne ikke er adskilte.

En anden gevinst bliver, at rensningen af spildevandet bliver mere effektiv, når renseanlæggene ikke skal belastes af regnvandet.

De gamle kloakledninger samt rør og brønde som ikke er i brug længere er et godt levested for rotter. I forbindelse med separeringen bliver forsyningens ledninger fornyet og ledninger og brønde som ikke er i brug bliver gravet op. Du kan som grundejer gøre en stor indsats for at undgå rotter ved at få tjekket kvaliteten af hele dit kloaksystem på ejendommen ifm. at der alligevel skal separeres. Sørg for at sløjfe ledninger og brønde der ikke er i brug og udskift de dele der er hullede eller porøse med nye plastrør.

  Scroll ned for mere