Renovering af bassin og pumpestationer, Lystanlægget, Holstebro

19. juni 2019, kl. 16:36

Holstebro Kommune har besluttet at forskønne dele af Lystanlægget, Holstebro by, og omlægge strækninger af Lægård Bæk i løbet af de næste par år. Vestforsyning har kloak- og bassinanlæg beliggende i Lystanlægget. For at koordinere arbejdet er det besluttet, at samtidig med Holstebro Kommunes forskønnelse, vedligeholdes og renoveres Vestforsynings bassin- og kloakanlæg i Lystanlægget.

Bassinrenovering

Vestforsyning har ud mod Østervang et bassinanlæg. For at bevare det grønne område og mindske udledning af regnvand til Lægård Bæk, ombygges bassinet. Ombygningen kræver anlægsarbejde i bassinet ud mod Østervang. I bassinet sættes nye brønde og lægges nye ledninger. Så vidt det er muligt, bevares træerne i bassinet.

Fremover vil der fra bassinet være en neddrosling af regnvandet fra de nuværende 90 l/s til kommende 30 l/s.

Ledninger og pumpestationer

I og omkring bassinet vil de eksisterende spildevandsledninger blive renoveret. Renoveringen består af en foring af de eksisterende rør. Dvs. der puttes et nyt rør ind igennem den eksisterende ledning. Det betyder, at der ikke skal graves i området og træerne ikke i væsentligt omfang bliver berørt af arbejdet.

Ved anlægspavillonen og malerhuset er de eksisterende pumpestationer gamle og nedslidte og kan ikke længere opfylde de eksisterende krav til arbejdsmiljøet. Pumpestationerne bliver udskiftet og ledningerne omkring stationerne omlægges.

Tidsplan

Vestforsynings arbejde gennemføres i sommeren og efteråret 2019.