Kloaksystemet i Østergade i Holstebro

21. november 2018, kl. 08:30

Vestforsyning Spildevand er i gang med at separere kloaksystemet i Østergade i Holstebro fra nummer 32 og til Viborgvej.

Der lægges en ny regnvandsledning på strækningen mellem Østergade 32 og Ahlgade. Fra Ahlgade til Viborgvej samt fra Østergade til Kielgasten lægges både nye regn- og spildevandsledninger.

Der etableres i samme ombæring nye stik til ejendommene på de berørte strækninger.

Arbejdet var oprindeligt planlagt til at foregå i perioden 12. november til 14. december 2018. Men Holstebro Kommune har i mellemtiden ønsket at få omlagt fortovene i Østergade. Derfor vil det samlede arbejde først forventes afsluttet medio januar 2019.

Entreprenør på opgaven er OLS A/S.

Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt:

Susanne Kirkgaard-Sehested, projektleder
Tlf.: +45 5158 7413

  Scroll ned for mere