Kloaksepareringen af Herredsgade og Holmegade i Ulfborg

29. november 2016, kl. 11:11

Kloaksepareringen af Herredsgade og Holmegade nærmer sig afslutningen. I uge 48 og 49 mandes der kraftigt op og der vil blive gravet mange steder på én gang for at blive færdig. Der graves for både kloakforsyningen, Vejdirektoratet og Ulfborg Vandværk på én gang.

Der forgår en del asfaltarbejde i uge 48. Der startes med asfaltering af den lange rende frem til kirkegården, herefter renden ved Reberbanen samt renderne på Holmegade hvor Vejdirektoratet har ordnet rendestensbrønde.

Når den langsgående rende på Herredsgade er asfalteret, flyttes afspærringen til østsiden, da alle stik til ejendommene mellem Stenildvej og Torstedvej skal graves ned. Vi har måttet opgive at skyde stikkene på tværs af vejen som det blev gjort i starten af projektet. Jordbundsforholdene er desværre for dårlige og resultatet bliver ikke godt og skal flere steder laves om ved opgravning.

Samtidig laves der mindre udgravninger udfor Nørredige, Bredgade og Stenildvej som det p.t sker ved Reberbanen. Dette sker for at få stikkene til disse gader under den vejbane der indtil nu har været fri for gravearbejde.

Det forventes at alt gravearbejde som kan henføres til kloaksepareringen kan meldes færdigt i uge 49. Den sidste retablering og oprydning vil herefter pågå over en uges tid.

Vejdirektoratet har bedt om, at lysreguleringen ikke igangsættes før hovedledningen til Bredgade er etableret. Der skal nedlægges spole ved Stenildvej til styring af lysreguleringen..

Ulfborg Vandværk er koblet på det sidste gravearbejde og skal have udskiftet vandledningerne fortrinsvist på Herredsgade.

Vi er desværre blevet ca. 3 uger forsinket med afslutningen af projektet, hvilket vi beklager meget.

Kloakarbejdet i Ulfborg går fremad

18. august 2016
Til efterårsferien i uge 42 er gravearbejdet godt forbi krydset og hele projektet forventes afsluttet i uge 47, altså i slutningen af november.

Se tidsplan for arbejdet her

Hovedgaden i Ulfborg

12. februar 2016
Udskiftningen af de gamle kloakledninger i Herredsgade og Holmegade i Ulfborg er startet.

Klik her for mere information
  Scroll ned for mere