Kloakseparering i Ulfborg og Vinderup

21. december 2017, kl. 15:02

Vi arbejder på, at mindske forureningen af miljøet, ved at reducere udledningen af spildevand fra kloakkerne i forbindelse med regnvejr.

Forureningen reduceres bl.a. ved at separere spildevand og regnvand. Separering betyder, at spildevand og regnvand/overfladevand føres i hvert sit ledningssystem. Derfor er det mange steder nødvendigt, at ændre det gamle fælles-system.

Det sker ved at lægge en ny ledning til spildevand og en ny ledning regnvand/overfladevand. Arbejdet med kloakseparering er ret omfattende, og vil desværre medføre en del besvær for naboerne til gravearbejdet under udførelsen.

Vi vil naturligvis forsøge, at genere mindst muligt.

I 2018 skal der kloaksepareres i Ulfborg og Vinderup.

Ulfborg - Harbogade, Vandværksvej og Kirkevænget

Arbejdet er opdelt i etaper, og der arbejdes efter følgende deltidsplan:

  • Harbogade: Strækningen fra Skovstien til Vandværksvej, uge 7-18
  • Harbogade: Strækningen fra Herredsgade til Vandværksvej, uge 16-22
  • Vandværksvej og Kirkevænget: uge 21-28

I forbindelse med arbejdet vil Harbogade blive spærret for gennemgående trafik på gravestrækningen.

Vinderup - Planteskolevej, Skolevej, Sportsvej og Ålykke

  • Planteskolevej: fra 1. april til 1. oktober
  • Skolevej, Sportsvej og Ålykke: fra 1. marts til 1. oktober

 

  Scroll ned for mere