Kloakrenovering i Søndergade i Vinderup

15. november 2018, kl. 07:35

De gamle kloakledninger i Vinderup by skal udskiftes over en årrække, både for at adskille regnvand og spildevand, men også for at sikre tilstrækkelig kapacitet i ledningerne til de stigende vandmængder som byudviklingen og den kraftigere nedbørsmængde medfører. Vestforsyning har også konstateret, at mange af de gamle ledninger er utætte og at betonen er tæret.

Kloakledningerne i den sydlige del af byen er renoveret, og senest er ledningerne i Skolevej og Ålykke udskiftet. Da de resterende ledninger levetidsvurderes sammen med øvrige kloakanlæg i kommunen, er det besluttet, at udskyde næste udskiftning i Vinderup i nogle år. Dog er det fundet nødvendigt at udføre en levetidsforlængelse af en strækning på Søndergade i byens centrum.

Der er tale om strækningen mellem Havevej og ca. 50m nord for Sevelvej-krydset. Arbejdet består i, at der i den eksisterende kloakledning trækkes en glasfiberforing, der hærdes op, så den har styrke af en ny plastledning. Dette arbejde kræver ikke opgravning, men alene arbejde fra brønde i hver ende af strækningen samt fra en brønd i Sevelvej-krydset. Arbejdet er planlagt udført i perioden fra torsdag d. 22. november fra ca. 18.00 og til lørdag d. 24. november om aftenen. Der er således tale om arbejde også i aften og nattetimer.

Arbejdet vil medføre, at ind- og udkørsel til Sevelvej vil være lukket meget af tiden under arbejdets udførelse. Der vil blive anvist omkørsel ad Kapelvej-Østergade og for den eksterne trafik via omfartsvejen ved Vindelevgård – Bjertparken. Trafikken på Søndergade vil kun blive berørt i mindre omfang, da der ved brøndene vil være placeret en lastbil med det nødvendige arbejdsudstyr. For gående og cyklister forventer Vestforsyning ikke der bliver hindringer langs arbejdstedet.

  Scroll ned for mere