Kloakarbejdet i Ulfborg går fremad

18. august 2016, kl. 11:22

Det gik relativt hurtigt med den første del af kloakeringen i Holmegade i forbindelse med kloakarbejdet i Ulfborg, men tempoet er gået lidt ned i takt med, at graveholdet er nået frem til tættere bebyggelse med flere stikledninger. Det er helt som forventet. 

Kloaksepareringen på Herredsgade og Holmegade skal i de næste seks uger foregå i krydset Bredgade, Harbogade, Herredsgade, Holmegade. 

  • I ugerne 33-39 afspærres Harbogade og Stenildvej. Som forsøg åbnes der op for indkørsel til Bredgade - men ikke for udkørsel! 
  • I uge 33 er Ole Chr. Kirksvej genåbnet og de tre øvrige veje forventes genåbnet i uge 40. 

Trafikafviklingen vurderes løbende med Vejdirektoratet, og såfremt der opstår problemer vil det blive nødvendigt at afspærre Bredgade helt igen imens der graves i hovedgaden. 

Arbejdet har indflydelse på busruterne gennem byen - ændringer kan ses på Midttrafiks hjemmeside: www.midttrafik.dk 

Til efterårsferien i uge 42 er gravearbejdet godt forbi krydset og hele projektet forventes afsluttet i uge 47, altså i slutningen af november. 

Det er ikke så rart, mens gravearbejdet står på, men arbejdet er nødvendigt for dels at renovere de 50 år gamle kloakledninger, dels for at fremtidssikre spildevandsnettet. Som led i arbejdet bliver overfladevand nemlig separeret fra spildevand, sådan at oversvømmede kældre og forurening af naturen, selv ved med meget voldsomme regnskyl, undgås. 

Se tidsplan for arbejdet her

  Scroll ned for mere