Kloakarbejder i Vemb

05. april 2017, kl. 11:01

Den kommende sommer vil i Vemb være præget af en del kloakarbejder.

Vestforsyning tager i år hul på en omfattende kloakrenovering i Vemb. Over de kommende år skal de gamle kloakledninger, der fører både regnvand og spildevand i samme ledning udskiftes, så der fremover sker en adskillelse af regn- og spildevand.

Herved kan regnvandet ledes udenom renseanlægget, direkte til vandløb og der spares mange ressourcer på ikke at rense "rent" vand. Rensningen af spildevandet bliver mere effektiv, og man undgår nødoverløb af delvist urenset spildevand ved kraftige regnskyl.

Udskiftningen af kloakledningerne er også nødvendiggjort af, at de gamle ledninger er i dårlig stand. Hvis de ikke udskiftes, må man frygte, at der kan ske sammenbrud. Der sker også en ikke uvæsentlig ud- og indsivning gennem de utætte rør.

Efter påske starter Vestforsyning med 1. etape, der omfatter Nørrealle, vestlige del af Kjærsvej, Bigårdsvej mellem Nørreallé og Vestergade samt Vestergade på strækningen mellem Bigårdsvej og Planteskolevej. Arbejdet fortsætter i 2018.

Vestforsyning starter på Vestergade, og der bliver etableret omkørsel via Stensigvej frem til 1. juni 2017.

Arbejdet på de øvrige strækninger kan gennemføres uden større omkørsler, selv om gravestrækningen er spærret for gennemkørsel. Samtidig med gravearbejdet i Vestergade startes der på opgravning af Bigårdsvej. Efter sommerferien er turen kommet til Nørrealle og Kjærsvej.

Tidsplan

Vestergade  1. maj - 2. juni
Bisgårdsvej 1. juni - 1. august
Nørre Allé 1. august - 15. september (her udskiftes også fjernvarme og vandledninger)
Kjærsvej 15. september - 1. november
  Scroll ned for mere