Information om gravearbejdet på Harbogade, Vandværksvej og Kirkevænget i Ulfborg

23. april 2018, kl. 16:10

Vestforsyning Spildevand er fortsat i gang med separering af fælleskloakken på Harbogade, Vandværksvej og Kirkevænget.

Vi følger den tidsplan, som blev sendt rundt med første informationsbrev.

Ulfborg Vandværk udskifter vandledninger under fortovet i den ene side af Harbogade. Arbejdet vil ske forskudt af kloakarbejdet så der kan ske færdsel på enten vej eller fortov.

Der har været forespørgsler omkring opsætning af midlertidig lysregulering ved Ringvejen. Det kan vi ikke imødekomme på nuværende tidspunkt, da det ikke er vores opfattelse, at der er store problemer med trafikafviklingen over dagen som helhed, men kun kortvarige kødannelser i den værste myldretid.

En midlertidig lysregulering vil give andre problemer og f.eks. give kødannelse tilbage til lyskrydset ved Bredgade og dermed problemer ved skole og plejehjem. Uden for myldretiden vil reguleringen give unødige stop i trafikken på Holmegade.

Viser det sig, at de trafikale problemer bliver mere massive på et tidspunkt, vil sagen blive genovervejet.

Ring 96 12 73 00 hvis du har spørgsmål
  Scroll ned for mere