Information om gravearbejde på Bigårdsvej, Kjærsvej og Nørreallé

27. februar 2018, kl. 14:00

Vestforsyning Spildevand separerer fælleskloakken i dit boligområde. Arbejdet skulle efter oprindelig plan være afsluttet ultimo 2017, men på grund af udfordringer under gravearbejdet er projektets tidsplan desværre rykket – det beklager vi meget.

Vi undersøger altid jordbundsforhold på forhånd, inden vi tager fat på større gravearbejder. Men de oplysninger som vores jordbundsundersøgelser viste i dette område af Vemb har ikke holdt stik under gravearbejdet. Grundvandet står usædvanligt højt, og det dyndlag der er i jorden opfører sig ikke som forudset og er meget vanskeligt at arbejde i.

Nu har vi sammen med entreprenøren fundet en løsning, og håber at vi bliver hurtigt færdige med projektet.

Entreprenøren har udarbejdet nedenstående tids- og handleplan for færdiggørelsen.

Tidsplan

Uge 10 Der etableres spuns (en jernplade, så den forhindrer væggene i en udgravning i at styrte sammen) på strækningen fra Nørreallé til Bigårdsvej 7. I den forbindelse vil der blive monteret vibrationsmålere på nogle ejendomme for at kontrollere at grænseværdierne for vibration overholdes.
Uge 11-12 Omlægning af kloak på strækningen fra Nørreallé til Bigårdsvej 7.
Det forventes at der kan lægges asfalt på Nørreallé. Forudsat at asfaltfabrikkerne er genåbnet efter vinteren.
Uge 13-15 Omlægning af kloak på Bigårdsvej på strækningen fra Nørreallé til Kjærsvej.
 Uge 16-17 Afsluttende arbejder og genetablering af fortov mm.

Vi undskylder de gener I har haft i forbindelse med vores tilstedeværelse ved gravearbejdet.

Med venlig hilsen
Vestforsyning Spildevand

96 12 73 00

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Update om arbejdet på mail

Indtil arbejdet er færdigt, vil vi fremsende mail med update omkring arbejdet.

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til info@vestforsyning.dk, hvori du blot skriver VEMB. Så vil vi holde dig opdateret, hvis der skulle være ændringer i planen.

Klik for at se aktuelle opdateringer
  Scroll ned for mere