Information om fjernvarmearbejde

18. marts 2019, kl. 10:00

Information om fjernvarmearbejde på Händelsvej, Leharsvej, Haydnsvej 60-100 og Emil Reesens Vej 67-149

Vi vil gerne med denne henvendelse informere om forhold i forbindelse med den kommende renovering af fjernvarmeledninger på disse veje.

De nuværende fjernvarmeledninger er af ældre dato og trænger til udskiftning. Dette er vurderet på baggrund af forventet levetid og isoleringsevne. For at opretholde en god forsyningssikkerhed, også i fremtiden, og ud fra ønsket om at sænke varmetabet fra ledningerne, er det nødvendigt at ledningerne nu udskiftes. Ledningsarbejdet vil omfatte en samlet strækning på ca. 2.600 meter hovedledning. Hertil kommer alle stikledningerne.

Fjernvarmestikledningen udskiftes helt frem til hovedhanerne, og derfor vil alle berørte grundejere blive kontaktet af en af vores medarbejdere for nærmere at drøfte forhold vedrørende nuværende og kommende stikledning, herunder placering/indføring på grund, tilslutning, adgangsforhold i bolig, retablering af terræn m.v.
De nye hovedhaner anbringes i et skab på ejendommens ydermur og vil fremover udgøre forsyningsgrænsen.

Etapeopdeling

Tidsplan

Opdateres løbende. Revideret d. 13. marts 2019.

Uge 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Opstart                                                                                  
Händelsvej 1-15 og 2-16                                                                                  
Händelsvej 18-38                                                                                  
Händelsvej 17-39                                                                                  
Haydnsvej 60-100                                                                                  
Grønt område del 1                                                                                  
Emil Reesens Vej 67-85                                                                                  
Emil Reesens Vej 87-103                                                                                  
Emil Reesens Vej 105-121                                                                                  
Emil Reesens Vej 123-149                                                                                  
Grønt område del 2                                                                                  
Leharsvej 1-15 og 2-16                                                                                  
Leharsvej 17-31 og 18-32                                                                                  
Leharsvej 34-48 og 33-47                                                                                  
Afslutning                                                                                  

Det bliver nødvendigt at få skabt forbindelse fra de nye hovedhaner og ind til det eksisterende fordelingsanlæg i huset. I den forbindelse vil vi gerne bede om din hjælp til at få skabt plads til at føre ledninger mellem de to punkter.

Vi er naturligvis afhængige af vejret, men projektet er planlagt til opstart medio marts og forventes afsluttet i november 2019. I den periode må forventes kortvarige afbrydelser af fjernvarmeforsyningen. I samarbejde med entreprenøren vil der blive udarbejdet en lidt mere detaljeret tidsplan, som lægges på hjemmesiden i løbet at marts/april 2019. Vi kan dog allerede nu sige, at vi regner med at starte med Händelsvej. Derefter er det lidt usikkert hvordan rækkefølgen bliver, men vi vil forsøge at holde jer bedst muligt orienteret enten via brev eller hjemmeside.

Trafikken vil blive generet, men dog søgt opretholdt. Projekteringen er koordineret i samarbejde med Holstebro Kommunes Trafik- og Parkafdeling.

Vi vil søge at gennemføre arbejdet, således at ulemperne for grundejerne i området bliver så få som mulig. Vi beder samtidig om din forståelse for de gener, som der angiveligt vil være under arbejdets gennemførelse.

Vi vil henstille til alle om at respektere afspærringer og i det hele taget vise agtpågivenhed ved udgravninger o.l.

Hvis din ejendom er udlejet eller på anden måde udlånt, vil vi meget gerne at du giver informationen videre.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Allan Christensen på telefon 9612 7336, eller sende en mail på info@vestforsyning.dk.

Vi vil forsøge at informere om arbejdets fremgang, tidsplan herunder hvornår der graves i de enkelte gader, anden information til beboerne i området og lignende.

  Scroll ned for mere