Information om gravearbejde på Harbogade, Vandværksvej og Kirkevænget

06. marts 2018, kl. 15:00

Vestforsyning Spildevand skal i gang med separeringen af fælleskloakken på Harbogade, Vandværksvej og Kirkevænget. Arbejdet skulle efter oprindelig plan være startet i februar, men på grund af frosten har vi ikke kunnet komme i jorden. Entreprenøren er klar til at starte på projektet og begynder at rigge an i uge 10 hvis vejret arter sig. Forventet start på opgravning er uge 11.

Nedenfor ses planen for arbejdet i nummereret rækkefølge. Pilene viser den retning arbejdet vil foregå. Der spærres for gennemkørsel og skiltes med omkørsel ad Ringvejen.

Nuværende tidsplan

Uge 11-23 Markering 1-2
Uge 21-28 Markering 3
Uge 27-38 Markering 4-5-6

Update om arbejdet på mail

Indtil arbejdet er færdigt vil vi fremsende mail med update omkring arbejdet. Hvis du er interesseret kan du tilmelde dig ved at sende en mail til info@vestforsyning.dk, hvori du blot skriver ULFBORG samt din ADRESSE.

Så vil vi holde dig opdateret, hvis der skulle være ændringer i planen.

Disse opdateringer vil også kunne ses her

96 12 73 00

Ring bare, hvis du har spørgsmål.

Skriv til os

info@vestforsyning.dk

  Scroll ned for mere