Her graver vi – projekter i 2018

11. juli 2018, kl. 13:41

Fjernvarmeprojekter

Igangværende

 • Renovering af hoved- og stikledninger på H C Lumbyes Vej, Carl Nielsens Vej, Riisagervej og Oluf Rings Vej. Opstart i foråret og løber ca. frem til jul.
 • Byggemodning i Alstrup. Opstart i 2017 og fortsætter nok mere eller mindre resten af året.
 • Byggemodning på Tingager Enge. Opstart i april og forventes færdig til efteråret.
 • Nye fjernvarmestik til nye kunder. Der bliver lavet flest i Halgård, Hornshøj og Mejrup.

Fremtidige

 • 29 nye huse på Under Hvidtjørnen forventes udført i 2018.
 • 2 byggemodninger på Struervej. Det er på slagterigrunden i den sydvestlige hjørne der byggemodnes. Udføres i løbet af 2018.
 • Erhvervsbyggemodning på Søndergård Jorde, ved Skivevej og motorvejen. Etape 1 igangsættes i efteråret.

Vandprojekter

 • Byggemodning i Alstrup. Opstart i 2017 og forventes færdig efteråret 2018.
 • Byggemodning på Tingager Enge. Opstart i april 2018 og bliver færdig efteråret 2018.
 • Byggemodning i Halgård Vest, del af etape 3 omkring Rema1000. Opstart i starten af 2018 og er færdig med denne del af etape 3.
 • 2 byggemodninger på Struervej. Der byggemodnes på slagterigrunden i den sydvestlige hjørne. Forventes udført efteråret 2018.
 • Ny hovedledning og stikledninger til to boligblokke der ombygges i Heimdalsparken. Arbejdet pågår og forventes afsluttet efteråret 2018.
 • 29 nye huse på Under Hvidtjørnen forventes udført i 2018.
 • Byggemodning af storparceller ved Kusken og Hvalfisken, forventes udført efterår 2018.
 • Erhvervsbyggemodning på Søndergård Jorde, ved Skivevej og motorvejen. Etape 1 igangsættes i efteråret 2018.
 • Renovering Skolevej, Sportvej, Ålykkevej 7830 Vinderup med opstart i april 2018 og forventes færdig september 2018.
 • Renovering af Vinderup Vandcenter Nylandsvej 7830 Vinderup. Arbejdet pågår og forventes færdig ultimo 2018.

Spildevandsprojekter

 • Byggemodning i Alstrup. Opstart i 2017 og fortsætter.
 • Byggemodning Tingager Enge.
 • Byggemodning af flere mindre områder på den gamle slagterigrund.
 • Forarbejde til nyt regnvandsbassin på Markedspladsen i Ulfborg.
 • Oprensning og optimering af regnvandsbassiner.
 • Separering af Sportsvej, Skolevej og Ålykke i Vinderup.
 • Separering af Harbogade, Vandværksvej og Kirkevænget.
 • Sønderlundvej - erhvervsbyggemodning.
 • Byggemodning af små private udstykninger flere steder i kommunen.
 • Kloakering af enkelte ejendomme i åben land.
  Scroll ned for mere
voetbalshirts kopen