Her graver vi – projekter i 2018

01. januar 0001, kl. 00:00

Fjernvarmeprojekter

 • Renovering af hoved og stikledninger på H C Lumbyes Vej, Carl Nielsens Vej, Riisagervej og Oluf Rings Vej. Er lige opstartet og løber ca. frem til jul.
 • Byggemodning i Alstrup. Startede op i 2017 og fortsætter nok mere eller mindre resten af året.
 • Byggemodning på Tingager Enge. Starter op i April og skal gerne være færdig til efteråret.
 • Byggemodning i Halgård Vest, del af etape 3 omkring Rema 1000. Startede op i starten af 2018 og skulle gerne blive færdige i foråret.
 • Ny hovedledning og stikledninger til to boligblokke der ombygges i Heimdalsparken. Skal efter planen starte op i Maj og afsluttes til efteråret. Herudover kobler vi ofte nye kunder til i Halgård og Mejrup.
 • Der kommer 2 byggemodninger på Struervej. Det er på slagterigrunden i den sydvestlige hjørne der byggemodnes. Udføres i løbet af 2018.
 • 29 nye huse på Under Hvidtjørnen forventes udført i 2018.

Vandprojekter

 • Byggemodning i Alstrup. Startede op i 2017 og fortsætter nok mere eller mindre resten af året.
 • Byggemodning på Tingager Enge. Starter op i April og skal gerne være færdig til efteråret.
 • Byggemodning i Halgård Vest, del af etape 3 omkring Rema 1000. Startede op i starten af 2018 og skulle gerne blive færdige i foråret.
 • Der kommer 2 byggemodninger på Struervej. Det er på slagterigrunden i den sydvestlige hjørne der byggemodnes. Udføres i løbet af 2018
 • Ny hovedledning og stikledninger til to boligblokke der ombygges i Heimdalsparken. Skal efter planen starte op i Maj og afsluttes til efteråret.
 • 29 nye huse på Under Hvidtjørnen forventes udført i 2018.
 • Renovering Skolevej, Sportvej, Ålykkevej 7830 Vinderup starter i april og forventes færdig september 2018.
 • Renovering af Vinderup Vandcenter Nylandsvej 7830 Vinderup. Arbejdet pågår og forventes færdig ultimo 2018.

Spildevandsprojekter

 • Byggemodning i Alstrup. Startet i 2017 og fortsætter
 • Byggemodning Tingager Enge
 • Byggemodning i Halgård Vest, del af etape 3 - Rema 1000
 • Byggemodning af 2 "lommer" på den gamle slagterigrund
 • Forventer udgravning til nyt regnvandsbassin på Markedspladsen i Ulfborg
 • Oprensning og optimering af regnvandsbassin på Vølundsvej
 • Separering Sportsvej, Skolevej og Ålykke i Vinderup
 • Separering Harbogade, Vandværksvej, Kirkevænget
 • Omlægning af ledningsnet på P-pladsen ved Nørrelandscentret - forventes i år afhænger af kommunen
 • Separering af Nørre Allé, Bigårdsvej, Kjærsvej i Vemb
 • Separering af Planteskolevej m.fl. i Vemb
 • Sønderlundvej - erhvervsbyggemodning - usikker på tidspunkt - afhænger af kommunen
 • Byggemodning af små private udstykninger - Fjald 6 - Mosebyvej 20
 • Kloakering åben land - Flengvej 12 - Feldevej 1 - Lange Mettevej 4, 6, 8, Vilhelmsborgvej 4 - Naurvej 16,18,22,24,26,28,30,35,39,41,43,45,45A,47,49,51,53 - Skivevej og Hvamvej - udskydes evt. til 2019 pga. manglende tilladelser fra myndigheden - enkelte ejendomme i Vester Husby
  Scroll ned for mere