Her graver vi – projekter i 2018

11. juli 2018, kl. 13:41

Fjernvarmeprojekter

Igangværende

 • 2 byggemodninger på Struervej. Det er på slagterigrunden i den sydvestlige hjørne der byggemodnes. Første del udføres i slutningen af 2018 og sidste del i 2019.
 • 29 nye huse på Under Hvidtjørnen forventes udført i 2018 og starten af 2019.
 • Nye fjernvarmestik til nye kunder. Der bliver lavet flest i Halgård, Hornshøj og Mejrup.

Fremtidige

 • Erhvervsbyggemodning på Søndergård Jorde, ved Skivevej og motorvejen. Etape 1 igangsættes i starten af 2019.
 • Renovering af Händelsvej, Leharsvej, Haydnsvej 60-100 og Emil Reensens Vej 67-149 vil forløbe fra marts/april og frem til november/december.
 • Ændring af fjernvarmeledninger i Museumsvej i forbindelse med ændring af vej og p-pladser.

Vandprojekter

 • Byggemodning i Alstrup. Opstart i 2017 og forventes færdig efteråret 2018.
 • Byggemodning på Tingager Enge. Opstart i april 2018 og bliver færdig efteråret 2018.
 • Byggemodning i Halgård Vest, del af etape 3 omkring Rema 1000. Startede op i starten af 2018 og er færdig med denne del af Etape 3.
 • 2 byggemodninger på Struervej. På slagterigrunden i den sydvestlige hjørne der byggemodnes. Forventes udført efteråret 2018.
 • Ny hovedledning og stikledninger til to boligblokke der ombygges i Heimdalsparken. Arbejdet pågår og forventes afsluttet efteråret 2018.
 • 29 nye huse på Under Hvidtjørnen forventes udført i 2018.
 • Byggemodning af storparceller ved Kusken og Hvalfisken, forventes udført efterår 2018.
 • Erhvervsbyggemodning på Søndergård Jorde, ved Skivevej og motorvejen. Etape 1 igangsættes i efteråret 2018.
 • Renovering Skolevej, Sportvej, Ålykkevej 7830 Vinderup med opstart i april 2018 og forventes færdig september 2018.
 • Renovering af Vinderup Vandcenter Nylandsvej 7830 Vinderup. Arbejdet pågår og forventes færdig ultimo 2018.

Spildevandsprojekter

 • Byggemodning i Alstrup. Startet i 2017 og fortsætter i starten af 2019
 • Byggemodning Tingager Enge
 • Byggemodning i Halgård Vest
 • Byggemodning på den gamle slagterigrund
 • Nyt regnvandsbassin på Markedspladsen i Ulfborg - forår og sommer 2019
 • Oprensning og optimering af regnvandsbassin op Vølundsvej - 2019
 • Sønderlundvej - erhvervsbyggemodning - 2018/2019
 • Kloakering åben land - ejendomme langs Naurvej og flere enkelte ejendomme rundt om i kommunen
  Scroll ned for mere