Fjernvarmearbejde på Bannestrupparken 2-70 og 5-81

16. april 2020, kl. 15:15

Renovering af fjernvarmeledninger på Bannestrupparken 2-70 og 5-81

De nuværende fjernvarmeledninger er af ældre dato og trænger til udskiftning. For at opretholde en god forsyningssikkerhed, også i fremtiden, og ud fra ønsket om at sænke varmetabet fra ledningerne, er det nødvendigt at ledningerne nu udskiftes. Ledningsarbejdet vil omfatte en samlet strækning på ca. 1100 meter hovedledning. Hertil kommer alle stikledningerne.

Fjernvarmestikledningen udskiftes helt frem til hovedhanerne, og derfor vil alle berørte grundejere blive kontaktet af en af vore medarbejdere for nærmere at drøfte forhold vedrørende nuværende og kommende stikledning, herunder placering/indføring på grund, tilslutning, adgangsforhold i bolig, retablering af terræn m.v.

De nye hovedhaner anbringes i et skab på ejendommens ydermur og vil fremover udgøre forsyningsgrænsen.

Det bliver nødvendigt at få skabt forbindelse fra de nye hovedhaner og ind til det eksisterende fordelingsanlæg i huset. I den forbindelse beder vi om din hjælp til at få skabt plads til at føre ledninger mellem de to punkter.

Hvornår?

Vi planlægger at gå i gang efter uge 16, og forventer at være færdig med udgangen af september 2020. I den periode må forventes kortvarige afbrydelser af fjernvarmeforsyningen. Trafikken vil blive generet, men dog søgt opretholdt.

Projekteringen er koordineret i samarbejde med Holstebro Kommunes Trafik og Parkafdeling.

Hvad betyder det for mig?

Vi vil søge at gennemføre arbejdet, således at ulemperne for grundejerne i området bliver så få som mulig. Vi beder samtidig om din forståelse for de gener, som der angiveligt vil være under arbejdets gennemførelse. Vi henstiller til alle om at respektere afspærringer og i det hele taget vise agtpågivenhed ved udgravninger o.l.

Hvis din ejendom er udlejet eller på anden måde udlånt vil vi meget gerne om du vil give denne information videre.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Allan Christensen på telefon 9612 7336, eller du kan sende en mail på info@vestforsyning.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din egne varmeinstallation, er du også velkommen til at kontakte os.

Skriv til os

Tidsplan

Opdateres løbende. Revideret d. 25. juni 2020.

Uge 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Opstart                                                    
Nr. 65-81                                                    
Nr. 51-63                                                    
Nr. 48-58                                                    
Nr. 45-47                                                    
Nr. 35-39 og 42-46                                                    
Nr. 29-33 og 36-40                                                    
Nr. 2-12                                                    
Hovedledning i stamvejen                                                    
Nr. 5-15                                                    
Nr. 14-24                                                    
Hovedledning i stamvejen                                                    
Nr. 60-70                                                    
Nr. 17-27                                                    
Nr. 26-34                                                    
Afslutning                                                    
  Scroll ned for mere