Etablering af regnvandssøer ved Hornshøjstien

14. november 2016, kl. 09:02

Holstebro Kommune og Vestforsyning arbejder på at forbedre vandmiljøet i kommunen. Det sker bl.a. ved at anlægge regnvandssøer for at beskytte vandløbene.

Søerne hjælper med at rense regnvandet inden det løber ud i vandløbet. Søerne sørger ligeledes for at udjævne udledningen, således at vandløbet ikke bliver udsat for erosion.

Ved Hornshøjstien forefindes der i dag to små bassiner, som tager en mindre del af regnvandet fra området. Fremover vil der være to små og to store søer. Der etableres større søer, således at det meste af regnvandet fra området fremover vil løbe igennem søerne inden det udledes til vandløbet.

Selve projekteringen af søerne er udført af rådgiverfirmaet Orbicon.

Entreprenøren, som skal udføre anlægsopgaven, er OLS A/S.

Arbejdet med etablering af søerne er påbegyndt og forventes afsluttet februar 2017.

Se oversigtstegning over arbejdet

Af sikkerhedshensyn vil der i anlægsperioden være spærret for nogle af stierne ligesom der i en kort periode vil være spærret ved busslusen. Nærmere information fremgår af orienteringstavler, som opsættes i forbindelse med anlægsarbejdet.

  Scroll ned for mere