Et års pause i kloakrenovering i Ulfborg

03. januar 2017, kl. 09:10

Af hensyn til de erhvervsdrivende har Vestforsyning besluttet at udskyde en etape af den omfattende kloakrenovering i Ulfborg i et år.

Efter flere års arbejde med renovering af kloaksystemerne i Ulfborg har Vestforsyning besluttet at holde en pause i det omfattende projekt indtil foråret 2018. Det sker af hensyn til især detailhandelen, fortæller Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen.

"Den oprindelige plan var, at vi her i 2017 skulle færdiggøre området ved Harbogade, hvor nogle af butikkerne ligger, og så skulle denne del af projektet afsluttes næste år med krydsning af Ringvejen ved  renseanlægget og etablering af et stort nyt regnvandsbassin ved renseanlægget. Herefter kan mange tusinde  m3 regnvand ledes udenom renseanlægget. Nu bliver der rykket lidt rundt, så begge dele udføres i 2018. Summen af opgaver er ens," forklarer Nils Ulrik Nielsen.

"Vi erkender at etapen gennem Hovedgaden, som også har omfattet andre ledningsejere og Vejdirektoratet, har været meget belastende for ikke mindst de handlende", siger Nils Ulrik Nilsen.

"Når Vestforsyning udfører store renoveringsopgaver, er det lidt som at trække et plaster af: Man kan gøre det i små ryk, eller man kan tage hårdt ved og få det overstået hurtigst muligt.  I Ulfborg har vi en helt særlig situation, fordi projektet er så omfattende og har stået på i flere år," siger Nils Ulrik Nielsen og fortsætter:

 

"Jeg har haft en god dialog med nogle af de handlende, og jeg er ikke i tvivl om, at gravearbejdet har gjort ondt i Ulfborg. De har bedt om at få en pause, og det har vist sig at være praktisk muligt uden de store omkostninger, og så vil vi naturligvis være lydhøre."

Han er glad for, at der trods gravearbejdet er stor forståelse for, at renoveringen er nødvendig.

"Arbejdet er et led i klimatilpasningen. Der kommer mere nedbør, og derfor skal regnvand separeres fra spildevand. På den måde slipper man også for kloakvand i kælderen, hvis der kommer et skybrud. Samtidig kan vi se de steder, hvor Vestforsyning allerede har gravet, at de gamle kloakrør er i meget dårlig stand. Det kan skade miljøet og give adgang for rotter, hvis vi ikke gør noget ," siger Nils Ulrik Nielsen.

Pausen i renoveringsarbejdet vil ikke få nævneværdige økonomiske konsekvenser for det samlede projekt, som efter 2018 fortsætter med andre områder af byen, som dog ikke vil belaste handelslivet på samme måde.

Få information om ledningsarbejde på Vestforsynings facebookside eller her på hjemmesiden.

  Scroll ned for mere