Byggemodning - Mejrup Vest

30. juli 2020, kl. 08:53

ATRA Arkitekter A/S er i gang med at byggemodne et nyt boligområde ved Mejrup Vest. I den forbindelse er Vestforsyning i gang med at etablere forsyning til området.

Vi starter med forsyning af den nordøstlige del ved Nørrebjergvej. Arbejdet foregår i perioden fra midt i juli 2020 til starten af oktober 2020. Herefter vil den resterende del af området blive forsynet.

Som hovedregel arbejdes der på hverdage, i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 18.00. I forbindelse med arbejdet kan der forekomme støj, støv og vibrationer.

Nørrebjergvej er spærret for gennemkørsel til udgangen af oktober.

Kaj Bech A/S udfører anlægsarbejdet på vegne af Vestforsyning.

 

Tegningen til venstre viser området:

Røde og blå streger = kloak
Lyseblå streger = brugsvand
Lilla streger = fjernvarme

 

KONTAKT

BYGHERRE

Vestforsyning 

RÅDGIVER

Cowi A/S

ENTREPRENØR

Kaj Bech A/S

Spildevand:

Anne L. Kruse 

Telefon: 9612 7300

Nicolai Midiby Kristensen

Telefon: 5640 7239

 

Lars Andersen

Telefon: 2270 8859

 

Vand:

Bo Bjerre Dam

Telefon: 9612 7300

   

Varme:

Allan Christensen

Telefon: 9612 7300

   
  Scroll ned for mere