Byggemodning af Tingager Enge

22. februar 2018, kl. 10:00

Klik for stort billede

I forbindelse med den private byggemodning af Tingager Enge, Tingagervej 4, Mejdal vil Vestforsyning Erhverv A/S i perioden fra marts til oktober 2018 etablere kloak, vand - og fjernvarmeledninger i området.

Der henvises for yderligere oplysninger til lokalplan nr. 1136.

Det er Ingeniør- og entreprenørfirmaet OLS A/S, der på vegne af Vestforsyning A/S vil forestå anlægsarbejdet i området. Arbejdet vil primært ske indenfor lokalplangrænsen, men der vil i en kortere periode i sommeren 2018 være behov for delvist at spærre Tingagervej af på strækningen fra byggemodningsområdet til Prins Buris Vej. Afspærringen vil ske under størst mulig hensyntagen til boligejerne i området ligesom der i god tid forinden vil blive orienteret herom.

I forbindelse med projektet vil der endvidere blive gravet forsyningsledninger ned gennem skoven til Tvis Møllevej og Tvis Naturcenter.

 

Lokalplan nr. 1136
  Scroll ned for mere