2022 byder på stabile priser

24. november 2021, kl. 13:30

I en tid med turbulente energipriser kan forbrugerne i Holstebro se frem til stabile takster på både vand, varme og spildevand.

Igen i 2022 kan forbrugerne i Holstebro glæde sig over stabile takster på vand, varme og spildevand. Der vil for de tre forsyninger være en samlet stigning på 1,94% eller ca. 29 kr. pr. måned for en typisk "parcelhusfamilie".

Når Vestforsyning, i modsætning til mange andre forsyningsselskaber, kan holde priserne stabile, er der flere faktorer som spiller ind. ”Det skyldes blandt andet en grundig langtidsplanlægning, så forsyningen til borgerne er stabil og sikker, samtidig med at vi hele tiden optimerer og gør forsyningen mere grøn”, siger Nils Ulrik Nielsen, bestyrelsesformand i Vestforsyning.

Det skyldes i høj grad også, at fjernvarmeproduktionen i Holstebro er begunstiget af, at MEC – BioHeat&Power (tidl. Måbjergværket) er meget fleksibel mht. produktionen. Det betyder, at værket ikke er afhængigt af én enkelt ressource til varmeproduktionen, og dermed heller ikke er så sårbart over for de store prisstigninger vi ser andre steder på markedet – blandt andet hos dem der anvender naturgas. Der er en mindre prisstigning på fjernvarmen på 2,6%. Det skyldes bl.a. investering i en elkedel, som på sigt vil optimere produktionen og være med til at sikre, at priserne forbliver stabile.

Stabile varmepriser

"Vi er meget glade for, at Vestforsyning kan holde varmepriserne stabile. Det betyder, at forbrugerne roligt kan vælge fjernvarmen til, i stedet for alternativer som varmepumper eller andet", siger Nils Ulrik Nielsen. Priserne på vand og spildevand stiger med blot 0,54%. Dette på trods af store investeringer i renovering og ikke mindst etablering af nye boligområder.

I alt investeres der hos Vestforsyning omkring 120 mio. kr. i nyanlæg og renoveringer i 2022. Ikke mindst på spildevandsområdet, hvor der laves kloaksepareringer, på grund af de øgede vandmængder. Det betyder, at kommunens renseanlæg fremover kun skal rense spildevand og ikke regnvand. På elmarkedet ser vi desværre høje priser i øjeblikket, og vi går en tid i møde med højere priser, end vi nogensinde har set. Prisstigningerne skyldes flere ting: Et vindstille efterår i Nordeuropa har betydet mangel på el fra vindmøllerne, og samtidig produceres der mindre el fra vandkraft, pga. manglende nedbør i norden.

Dansk Energi har lavet en beregning på prisstigningen og kommer med et forsigtig bud på, at vores elregninger vil stige mellem 17% og 33% - alt afhængig af, hvor mange personer, der bor i husstanden og hvor stort elforbruget i husstanden er. Prisstigningerne sker i hele Danmark, så det er altså ikke kun Vestforsynings kunder, der er ramt.

"Vi er meget glade for, at vi igen kan holde priserne på vand, varme og spildevand stabile og lave. Det er vores vigtigste målsætning, og det er godt for lokalsamfundet og vores kunder – både de private og virksomhederne. Det er vigtigt, at omkostningerne ikke svinger meget fra år til år, så kunderne kan lægge et budget som holder", siger Nils Ulrik Nielsen.